Setkání seniorů Banské Bystrice a Hradce Králové

Dlouholetá spolupráce Hradce Králové s partnerským městem Banská Bystrica se v roce 100. výročí vzniku ČSR, promítla i na úrovni seniorských organizací.

Ve dnech 3. – 5. října letošního roku navštívila Banskou Bystrici desetičlenná delegace královéhradeckých seniorů. (Byli přítomni na zahájení Akademie evropského seniora, což jsou oslavy trvající celý říjen. Dále se zúčastnili 17. olympijských her seniorů a na radnici je přijal náměstek primátora p. Martin Turčian.)

Na oplátku přijelo v neděli 18. listopadu do Hradce Králové šest vedoucích banskobystrických seniorských klubů vedených pracovnicí odboru sociálních služeb banskobystrického magistrátu paní Adrianou Tupou, kde pro ně byl připraven bohatý program.

Nedělní podvečer byl věnován prohlídce historického centra Hradce Králové.

Pondělní dopoledne strávili hosté a malá skupina hostitelů ve výrobě klavírů firmy Petrof a odpoledne se zúčastnili tradičního Předvánočního posezení královéhradeckých seniorů v Adalbertinu. Zde je zaujalo kromě jiného vystoupení Sester Chalupových nazvané Elegance první republiky. Následovala slavnostní večeře v Tereziánském dvoře. V úterý dopoledne byli slovenští hosté přijati na magistrátu náměstkem primátora panem Martinem Hanouskem a posledním bodem programu bylo malé kulturní a přátelské posezení v Centru sociální pomoci a služeb, známém jako Harmonie II. Zde, stejně jako na magistrátu došlo nejen k výměně dárků, ale i k předběžné dohodě o dalších společných akcích.

Čekejme proto, že v prvním pololetí 2019 přijede do Hradce Králové na několikadenní návštěvu daleko větší výprava banskobystrických seniorů spolu s jejich pěveckým souborem. V září by pak měli královéhradečtí senioři odjet do Banské Bystrice, aby se zúčastnili tradičního jarmarku a Sestry Chalupovy vystoupily před slovenským publikem.