Senioři OSŽ Ostrava hl.n. hodnotili rok 2018

V úterý dne 27. listopadu se sešli senioři OSŽ Ostrava hl.n. v sále Střední školy technické a dopravní v Ostravě  Vítkovicích  na své poslední schůzce v tomto roce spojené se společenským a zábavným odpolednem.

Na tuto akci přišlo  120 seniorů a pozvaných hostů. Mimo běžných bodů schůzek – jako je blahopřání jubilantům a podání informací k plánovaným akcím k seniorům rovněž promluvil předseda krajské aRdy seniorů Ing. Pavel Gluc a také předseda Rady seniorů OSŽ Kurt Mužík. Oba vysoce hodnotili práci naší organizace, která se v soutěži o nejaktivnější organizaci seniorů v Moravskoslezském kraji umístila na prvním místě. V tomto roce jsme navštívily celkem 20 hradů, zámků a muzeí, udělali 9 vycházek do příroda a do hor, ale zvládli také 2 orientační pochody dle mapy a 4 komentované prohlídky po městech u nás, ale i v Polsku. Naši členové se také účastnili sportovních her seniorů v Ostravě, Olomouci, Bílovci a Rajeckých Teplicích. Navštívili jsme také více než 20 divadelních představení.

Do organizace společenského odpoledne se zapojili všichni členové výboru a i někteří rodinní příslušníci. Pro seniory byla připravena šatna, bar, ceny do soutěží, hrála i živá hudba. Občerstvení pro seniory i hosty bylo podáváno jak u baru, tak roznáškou v sále a  v jídelně školy byla podávána večeře.

Na schůzce seniorů rovněž proběhla autogramiáda knihy autorů Ing. Jiřího Trefného, ostravského rodáka a přírodního léčitele, který nyní žije v Olomouci a jeho kolegy a spoluautora publikace „Stromy v léčitelství“ Víta Stanovského. Ostravští senioři podpořili vydání této velmi zajímavé publikace a na úterním setkání se tak mohli vidět i s autory knihy a odnést si spolu s knihou i podpisy autorů s věnováním.

Ve večerních hodinách se spokojení účastníci akce pohodově rozcházeli do svých domovů a těšili se na další společné setkání.

Za výbor seniorů Ostrava hl.n. předsedkyně Čiklová Helena