FIT SENIOR v Olomouckém kraji

FIT SENIOR – 12.listopadu odstartoval v Šumperku první ze tří chytrých seminářů za podpory kraje a organizátorem byla krajská Rada seniorů Olomouckého kraje. Překvapivě bylo přítomno více jak 50 seniorů, kteří se zájmem vyslechli tři odborné přednášky.Nejstarší účastnice oslavila nedávno 90 let.
1.Co všechno můžeme udělat dnes, abychom zůstali FIT?MUDr.Dagmar Malotová z AGE Centra,ambulantního zdravotnického zařízení se zcela unikátním konceptem celostního přístupu v péči o pacienty v Olomouci, velmi zajímavě přednášela o všem, co souvisí s duševním zdravím, možností prevence nemocí, jak správně užívat léky, jak je to vlastně se všemi doplňky, vitamíny a superpotravinami, jak je potřebný pro život pohyb ale také o tom, co pro naše zdraví není vůbec dobré.
2.Trestná činnost páchaná na seniorech, domácí násilí.Přednášející Mgr.Jiřina Vybíhalová a Mgr. Miluše Zajícová z Police ČR otevřely téma aktuální potřeby problematiky trestné činnosti páchané na seniorech. Vysvětlovaly, proč si pachatelé vybírají právě seniory, hovořily o nejčastějších trestných činech páchaných na seniorech,dotkly se také  pojmu domácí násilí a jeho forem,legendy používané pachateli při podvodných jednáních ale také udělovaly rady, jak se vyhnout okradení a přepadení.Společně pak v diskuzi se seniory debatovali o možnostech, jak se bránit a postupovat.
3. Sebeobrana jako součást seniorské výbavy proti nástrahám života.Přednášející Bc.Jiří Hübner,velitel Městské policie v Uničově ale také učitel japonského bojového umění ju-jutsu(džudžucu) a nin – jutsu (nindžucu),který za tréninkem létá až do Japonska,poutavě vyprávěl o učení a moudrosti předávané po staletí v japonských školách bojového umění, které využívali dávní samurajové i tajemní ninjové. Lektor také mimo jiné seznámil přítomné seniory s právními podmínkami nutné obrany a předvedl praktický nácvik jednoduchých technik sebeobrany s dobrovolníky z řad účastníků.
Přítomní senioři odcházeli s díky a s chytrými zápisníky, do kterých si všechna moudra pečlivě zapisovali během celého semináře. Nejzábavnější byla část, kdy senioři nacvičovali sebeobranu v praxi, za využití opěrných holí, pod vedením zkušeného učitele japonského bojového umění.
Další chytrý seminář proběhl  14.11.2018 FIT SENIOR -podruhé, tentokráte v Přerově. Opět zaplněná kulturní místnost v domově seniorů svědčila o tom, že chytré semináře zaměřené na prevenci pro seniorskou populaci, mají smysl. Už jen pocit společně stráveného času v kulturním prostředí s dobrou kávičkou a zákuskem, jehož cílem je zamezit samotě a osamění v seniorském věku, je velmi silné pozitivum a motivace,pro pořádání těchto aktivit. Získaní nových informací ale i neustálé opakování ” Matka moudrosti”, pak přidaná hodnota k připravenosti.  Poděkování patří všem, kteří se podílejí fyzicky na péči nejen o duševní zdraví seniorů ale i podporovatelům, mezi kterými prvenství patří kraji a hejtmanství.
Závěrečný třetí chytrý seminář „FIT SENIOR“ se konal v klubu seniorů v Zábřeze, kde opět hojná účast  seniorů potvrdila skutečný zájem o vzdělávací volnočasové aktivity pro seniorskou populaci.Četné dotazy , příklady dobré praxe , vzájemný dialog přednášejících s posluchači otevřely další možná témata příštích chytrých seminářů.Semináře pořádal Olomoucký kraj v rámci projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji a organizace se ujala krajská Rada seniorů Olomouckého kraje, která touto cestou vyslovuje poděkování hejtmanství za podporu a vstřícnost k seniorům v Olomouckém kraji.