Rada seniorů města Plzně (RSmP) přivítala seniory z Řezna

Dlouhodobé vztahy mezi partnerskými městy Plzní a Řeznem jsou stále na dobré úrovni. Tentokrát skupinu seniorů z Řezna (Regensburku) ještě před příjezdem do Plzně dne 29.8.2018 přivítal předseda RSmP pan St. Tyšer a doprovodil skupinu 36 německých seniorů  vedenou paní R.Thoma ke klášteru v Kladrubech nedaleko Plzně. Bývalý benediktinský klášter v Kladrubech byl založen v roce 1115 knížetem Vladislavem I. Po prohlídce klášterního komplexu pokračovali němečtí kolegové a kolegyně  do Plzně, kde si po obědě  podrobně prohlédli střed města. K  jednotlivým významným dominantním objektům a  domům byl poskytnut podrobný výklad. Vzájemné osobní  rozhovory se týkaly nejen současného života a do jisté míry seniorských organizací, minulého profesního života, ale i doby mládí.  Závěr návštěvy byl věnován besedě  při kávě za účasti předsedy RS Plzeňského kraje Leoš Jochce.