Jednání představitelů Rady seniorů s ministrem kultury

V úterý 28. srpna v odpoledních hodinách přijal delegaci Rady seniorů ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Radu seniorů zastupoval předseda dr. Zdeněk Pernes a statutární místopředseda Ing. Milan Taraba. Ministra Staňka na jednání doprovodili náměstkyně JUDr. Kateřina Kalistová a náměstek ministra PhDr. Alois Mačák, MBA

Dlužno dodat, že představitelé Rady seniorů s úřadujícím ministrem nesetkávají poprvé. Setkali se poměrně nedávno, a to v červenci na III. Mezinárodních sportovních hrách seniorů v Olomouci, nad nimiž ministr kultury převzal záštitu a přijel soutěžící také podpořit (více o akci zde).

Celkově ale právě s tímto ministerstvem Rada seniorů příliš často nejedná, nicméně není vyloučeno, že se tento stav v aktuálním volebním období změní. Ostatně, i sám pan ministr avizoval během setkání chuť a připravenost navázat s Radou seniorů užší kontakty.

Předseda Zdeněk Pernes poté oslovil ministra s požadavkem, který zazněl loni v květnu na 3. sjezdu Rady seniorů ČR a který je zakotven i ve Střednědobém programu Rady seniorů na léta 2017-2021. Ten zněl: seniorské benefity v kulturních institucích, které pod ministerstvo spadají. “Nejde jen o památky, ale také o výstavy, divadla, případně kina. Některé instituce slevy poskytují, jiné ne, slevy mají různou výši. My bychom rádi, aby byly sjednoceny,” vysvětlil dr. Pernes a poté se na toto téma rozproudila debata, během níž ministr přislíbil, že si nechá udělat analýzu stávajícího stavu a poté se pokusí najít přijatelné řešení.

Poté vznesl dotaz na možnosti podpory seniorských folklórních souborů. To doplnil Ing. Milan Taraba, který informoval o své zkušenosti z pracovní návštěvy sousedního Slovenska, kde v rámci mezinárodních sportovních her seniorů proběhla celostátní přehlídka. Řeč se tedy stočila tímto směrem.

Po necelé hodině bylo jednání ukončeno s tím, že schůzka by se měla konat pravidelně a častěji než tomu bylo dosud.