5.sportovní hry v Českých Budějovicích z pohledu táborských seniorů

Již po druhé jsme se vydali do Českých Budějovic na sportovní hry seniorů, tentokrát se záštitou místostarostky Ing Olgy Bastlové, díky které jsme mohli jet autobusem na sportovní hry. Tentokrát jsme přijeli včas na prezenci. Kapitáni zaprezentovali svá družstva, každý kapitán dostal číslo, vodiče a ovocný balíček společně s poukázkou na oběd pro členy družstva. Poté jsme nastoupili společně s dalšími družstvy na nástup. Po přivítání a organizačních pokynech jsme se vydali s vodičem na soutěžní discipliny.

Tentokrát jsme reprezentovali Tábor v počtu 6 čtyřčlenných družstev. 5 družstev bylo ze Svazu postižených civilizačními chorobami, 1 družstvo ze Svazu diabetiků – toto družstvo jelo jen tříčlenné, 1 členka se omluvila den předem a tak se nedal již sehnat žádný náhradník.

Celkem soutěžilo 46 čtyřčlenných družstev v 10 soutěžních disciplinách. Všechny discipliny jsme museli absolvovat – hod míčem na koš, hod šipkami do terče, hod na dálku ženy kriketovým míčkem, muži granátem, střelba na malou branku, hod kroužky na jehlan, běh nebo chůze na 30m s míčkem na raketě, bollo ball, slalom na 50m, srážení válečků a hod míčkem na cíl.

Všechny discipliny jsme zvládli i když v naší věkové skupině to nebylo lehké. Získali jsme pro Tábor celkem 4 poháry, 2 za 1 místo a 1 za 2.místo a 1 za třetí místo.

Z družstev Svazu postižených civilizačními chorobami – skupina sporťák získala pohár za 1.místo v hodu míčem na koš, skupina tanečnice 1 pohár za 2.místo za šipky do terče, a

1 pohár za 3.místo za srážení válečků. Zároveň bylo vyhodnoceno nejstarší družstvo přítomných sportovců, které bylo také z Tábora – skupina veteráni, celkem 322 roků. Nejstarší sportovkyně byla také z našich řad, za skupinu sporťáci to byla naše členka, které bylo 87 let. Zaslouží si náš obdiv, byla opravdu oporou našeho družstva.

Ale i Svaz diabetiků byl úspěšný, získal pohár za 1.místo za hod za cíl. Soutěžil jen ve 3 členech, protože jedna členka se omluvila až odpoledne před odjezdem a tak se již nemohl ani najít náhradník. Byla proto vylosována 1 členka, která musela soutěžit za dva.

Řekla bych, že naše skupiny byly úspěšné. V loňském roce jsme získali 3 poháry v družstvech a chtěli jsme v letošním roce obhájit loňské výsledky a to se nám podařilo.

Letos soutěžili smíšená družstva, družstva žen nebo družstva mužů v jedné kategorii, takže to nebylo vůbec jednoduché, i když někde měli ženy handicap. Závody byly moc hezké, discipliny dobře připraveny, vodiči družstev se snažili. Po závodě jsme na tribuně čekali na vyhodnocení soutěže a přitom nám čekání vyplnila 3 členná živá hudba a tak jsme si společně s nimi i zazpívali. Po vyhodnocení jsme odjížděli domů s dobrým pocitem, že jsme nezklamali a těšíme se na 1.sportovní hry v Táboře, které se konají 18.září 2018 na Stadionu Míru.

Zapsala: Alena Hudečková