Senioři OSŽ jednali v Ostravě

Regionální   rada  seniorů  Moravskoslezského kraje uspořádala pro předsedy klubů seniorů dne 27.4. 2018  informativní schůzku  v místnost na Ostrava hl. n. Účastnilo se jí celkem 16 předsedů klubu nebo jejich zástupců.

Paní Dana Polašková  i pan  Kurt  Mužík  probrali  nejprve situace  na železnici, v OSŽ , v Republikové radě seniorů i Radě seniorů ČR. Dále se věnovali obeznámení s podmínkami prolongace  a svědomitě odpovídali  na všechny dotazy k prolongaci, které vznášeli senioři.  Dalším bodem programu byly – sportovní hry.  Jednalo se nejen o sportovní hry  OSŽ  v Rajeckých Teplicích, ale  také o sportovní hry  v  Olomouci  a  Ostravě. Probrali se podmínky reprezentace  a sportovní  disciplíny ve kterých se bude  soutěžit.    Podle programu , pak následovala rekreace  OSŽ  v cizině – vyřizování  přihlášek na dotaci dle  působnosti   ČD- SŽDC  a byla probrána  i rekreace  v objektech   OSŽ  v ČR .  Předsedové si rovněž předali zkušenosti  s vedením plánovaných akcí pro seniory.

Závěrem pak popřál pan Kurt Mužík všem přítomným  hodně zdraví a elánu  do práce v činnosti pro seniory  a paní Dana Polašková  připomenula , že je třeba  prezentovat činnost  seniorů jak v tisku, tak i na webu  a to nejen regionálním, ale i republikovém.

Před.seniorů  OSŽ   OSTRAVA hl.n.  Helena Čiklová