Mezinárodní přátelské setkání seniorů v Tatrách

 

Zastávkou na Štrbském plese jsme ukončili plánovaný program tohoto přátelského setkání, jehož  cílem bylo navázání nových přátelství, poznávání tradic, zvyků, kultury a krásy sousední země očima seniorů.Podařilo se.

Při společném loučení na popradském nádraží si všichni účastníci podali ruce s přáním, uspořádat další takové fantastické setkání seniorů, na které se již teď těší.

Tentokráte bude hostitelem Krajská rada seniorů Olomouckého kraje pod vedením své předsedkyně  a setkání proběhne v České republice.

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje