Předsednictvo KRS Olomouckého kraje na Slovensku

18.4.2018 se konal Okresní sjezd Jednoty důchodců Slovenska v Bardějově.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje má podepsanou partnerskou Dohodu o spolupráci s touto organizací již od roku 2015 a měla tedy na sjezdu partnerské organizace své zástupce. Předsedkyně  OO JDS  Bardějov Mgr. Anna Petričová  zhodnotila úspěchy, bohatou  činnost a práci organizace   za uplynulé období.V závěrečné zprávě zmínila i velmi úzkou  spolupráci s KRS Olomouckého kraje, díky které každým rokem obě organizace navštíví Olomouc a Bardějov za účelem sportovních, poznávacích a volnočasových aktivit s cílem navazování nových přátelství, koordinování  a organizování společných aktiv seniorů, které mají vliv na prodloužení aktivního života seniorů co možná nejdéle, získávání nových přátel, výměna vzájemných zkušeností, tradic, zvyků a kulturních zážitků.
Delegáti si zároveň zvolili nové předsednictvo OO JDS v Bardějově, do jehož čela byla staronově jednohlasně zvolena Mgr. Anna Petričová.
Předsedkyně krajské Rady seniorů Olomouckého kraje, pobočného spolku Rady seniorů ČR Milena Hesová vystoupila s gratulací, poděkováním a zdravicí  od seniorů Olomouckého kraje. Zároveň převzala s úctou z rukou nově zvolené předsedkyně OO JDS Bardějov, stejně jako další významní hosté sjezdu, děkovný list za vynikající spolupráci ve prospěch seniorů Olomouckého kraje a Bardějova. Společně naplánovaly další setkání obou organizací v dubnu v Olomouci a v květnu ve Starém Smokovci v Tatrách.
Sjezd se konal v Seniorcentru v Bardějově, který jim olomoučtí senioři tiše závidí.Krásný dům uprostřed města, místo, kde se setkává mezigeneračně mládí se stářím. Kéž by se podařila taková myšlenka uvést v život i u nás v Olomouci.
Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje