Jednání v Klatovech

Dne 5.4.2018 proběhlo v Klatovech jednání předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) pana Leoše Jochece  s ředitelkou Městského ústavu sociálních služeb (MěÚSS) v Klatovech paní  Bc. Alenou Kleinerovou a s vedoucí  Klubu seniorů  paní  Ing. Hanou Hůlovou. Jednání se také kromě domácích spolupracovnic, vč. emeritní vedoucí Klubu seniorů paní Věry Heřmánkové  účastnily představitelky Rady seniorů města Domažlic. Předmětem jednání byla problematika  zakládání Rad seniorů v klíčových městech  Plzeňského kraje. Jednání proběhlo v prostorech Klubu seniorů, který je začleněn pod  MěÚSS Klatovy a má velmi dobré podmínky pro činnost. Předseda RS PK zdůraznil účelnost integrace seniorských organizací v rámci RS ČR pro posílení váhy a vlivu seniorské generace. Představitelky RS města Domažlice  podrobně popsaly široké aktivity seniorských klubů a organizací v Domažlicích, spolupráci mezi jednotlivými kluby a také úspěchy sportovní i na poli kultury. Na závěr jednání  bylo dohodnuto, že pracovnice MěÚSS a Klubu seniorů doplní před dalším jednáním soubor informací o seniorských či převážně seniorských organizacích v Klatovech.