Cimbálovka v Besedě

Rada seniorů Plzeňského kraje (RSPK) připravila  prostřednictvím svého člena  pana Jiřího Nohovce koncert, který byl již dlouho před termínem konání beznadějně vyprodán. Koncert se konal v Malém sále Měšťanské Besedy v Plzni dne 9.4.2018. Pan Nohovec měl opět „šťastnou ruku“, protože vystoupení dohodl s oblíbenou Cimbálovou muzikou Martina Broučka (CMMB).  Tato Cimbálová muzika je složena z profesionálních muzikantů, kteří působí  v různých hudebních uskupeních a souborech např. Orchestr Národního Divadla či Plzeňská filharmonie. Členové CMMB nejsou jen kolegy, ale hlavně přáteli, kteří si čas na podiu umí užít a předat dobrou náladu i přítomným divákům. I v tomto případě se jim podařilo předat přítomným seniorům část své energie vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Hodnocení diváků  –  nádherný zážitek.