SENIOŘI S JUNIORY V MEZIGENERAČNÍM KLUBU

Moravský kras je známý především bohatostí krápníkových jeskyní a krásnou přírodou.

Vévodí ji dvě města, Boskovice s historickým jádrem a Blansko, jež je středem ,městem moderním a známým svou jedinečnou historií železáren již v 17.stol. založené knížetem Salmem. Blansko má na dobré úrovni střední školství. Na začátku 90-tých let 20.století se mezi ně zařadila i Střední gastronomická soukromá škola.
Gastronomická škola má již též svou historii.Na jejím začátku to byla jen menší škola ,která neměla dostatek prostorů ani učebních pomůcek . Vyučovala pouze dva obory a to výuční obor kuchař a výuční obor číšník.Dnes má již obory : Palubní stevard,Cestovní ruch,Kuchař-číšník,Barman-Sommelier. Má stabilní prostory jak pro výuku tak praxi.Moderní technologické vybavení,sborovnu ,kancelář a ředitelnu.Paní ředitelka Mgr. M. Truhlářová jež školu zakládala se také stala zakladatelkou Mezigeneračního klubu ve spolupráci paní učitelky-seniorky Mgr. L. Magniové. Organizaci a činnosti zajišťují zástupce ředitelky pan M. Jaglář, pan administrativní správce P. Wetter a učitelé pedagogové, jež několik let organizují činnost Mezigeneračního klubu při škole.
Myšlenka založit vzájemné doplňování a obohacování seniorů se studenty školy vedla k aktivitám ,jež měly prolomit bariéru mezi mládeží a generací starších.Ukázat,že to jde sblížit se a navzájem se respektovat. Tato škola to dokázala.V loňském roce získala v celorepublikovém hodnocení seniorských klubů čestné 3.místo.
Jaká je náplň klubu? Velmi bohatá.Studenti pod vedením svých učitelů nám připravují pohoštění v seniorské kavárně,která je součástí školy.Na ukázkových rautech předvádějí studenti své výrobky studené kuchyně,chutné nápoje i stolování pro různé příležitosti.My senioři můžeme i hodnotit známkou jak se jim to podařilo.Zvou nás také na soutěže jako AMUNDSEN ,jež se pořádá v Blansku s jinými školami stejného zaměření.Pravidelně dvakrát v měsíci učitelé připravují akademie z různých oborů jako historie,přírodní vědy,cestování,základy stolování v národech,využití moderních informací-základy informatiky, umělecká díla a další zajímavé přednášky o které má většina seniorů zájem.Na druhé pololetí nám již jednotliví učitelé připravili další přednášky : Jak se vaří v Americe,Kouzlo Karibiku,MFF Karlovy Vary – historie a další neméně zajímavá témata.Po přednáškách máme možnost testem si zopakovat o čem přednáška byla a také diskutovat z vlastních vědomostí a zkušeností.
Také společné zájezdy jednodenní i dvoudenní se uskutečnily po naší domovině i do zahraničí.Tyto zájezdy jsou jak pro nás seniory tak studenty juniory především poznávací,zajímavé a také nás sbližují.Ze zájezdů v předminulém a minulém roce bych upřednostnila dvoudenní zájezd do Ostravy, jednodenní do Prahy,do Třebíče,do Zlína a do Vídně.Všechny měly společné: historie,zajímavosti po stránkách architektury,obědy či večere ve vybraných restauracích nebo hotelích,možnost relaxace při dvoudenních zájezdech.O to o vše ,zajištění dopravy,exkurzí do lázní,muzeí,pohoštění během jízdy,stravování i ubytování a průvodcovství se především zasloužilo vedení školy s pedagogy.
Z dalších aktivit školy jako jsou již tradičně Vánoční a Velikonoční výstavy s pohoštěním, průvodcovské aktivity studentů pravidelně konajících se v prostorách římsko-katolického kostela sv.Martina v Blansku i v jeho areálu jsou kladným přínosem jak pro studenty tak i pro nás starší.
Závěr každoročních činností Mezigeneračního klubu se uskutečňuje na různých místech i mimo školu,kdy dojde k vyhodnocování aktivit po všech stránkách.Tento den je výjmečný i tím,že si můžeme zopakovat celoroční programy formou testů,ukázek z fotografií,videí.Ti z nás,kteří pravidelně se nejvíce účastnili všech aktivit, získávají i hodnotné ceny v podobě dárků jako pozornost školy.
Závěrem bych za nás blanenské seniory chtěla poděkovat jak vedení školy,všem jeho pedagogům i studujícím juniorům.Možná,že i v ostatních městech naší krásné vlasti se najdou podobně zapálení senioři s juniory pro lepší vzájemnou úctu a komunikaci.
autorka článku: Hana Nejezchlebová, členka mezigeneračního klubu