S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI – zkušenosti z Občanské poradny

5. března 2018 proběhla v Klubu seniorů v Novém Městě na Moravě zajímavá beseda o práci Občanské poradny. S její činností nás seznámily Mgr. Pavla Skalníková a Ivana Chudárková Dis. Občanská poradna působí jak v Novém Městě na Moravě, tak i v Bystřici nad Pernštejnem.

Poradna nabízí pomoc v řadě oblastí, z nichž lidé nejčastěji využívají:

  • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
  • rodinné a partnerské vztahy
  • finanční a rozpočtová problematika.

Alarmující byly údaje o zadluženosti občanů, kdy v současné době má 4 a více exekucí 410 000 obyvatel ČR. V roce 2016 probíhalo u fyzických osob 4,5 milionů exekucí a u právnických osob to bylo 228 000 exekucí. Celkově vymáhaná částka v roce 2016 byla 325 miliard Kč. Z pohledu poměru počtu nově nařízených exekucí k počtu obyvatel je na tom nejhůře Ústecký kraj a nejlépe kraj Zlínský. Největší počet exekucí mají občané mezi 28 – 47 lety ( 2,6 milionů exekucí ). U občanů starších 68 let je registrováno asi 110 000 exekucí.

Lektorky nás také seznámily s pojmy insolventnost, osobní bankrot a zadluženost, což je pořád ten stejný problém.

Je důležité, aby výchova k finanční gramotnosti začala již na základních školách a v rodinách. V případě, že se v rodině vyskytne tento problém, je dobré jej řešit a to právě i s pomocí občanské poradny. Rozhodnutí soudu o osobním bankrotu dává lidem šanci vrátit se k běžnému životu bez dluhů a hrozby exekucí.

Lektorky také zajímavě hovořily o problematice darování majetku dětem za života rodičů a to především o rizicích, které z toho vyplývají.

Beseda byla velmi zajímavá a poučná.

Za seniory: Mgr. J. Hnízdilová

Foto: Helena Žáková