Ornitologové v Hrobě

 

Tuto soví rodinku ze šišek zhotovila paní Krista Čurdová. Spolu s ní vyrobily ženy zájmového klubu při  MOSD  v  Hrobě dalších 250  soviček, které o Vánocích  darovaly všem členům a příznivcům organizace. V únoru jsme k nám pozvali ornitology ze záchranné stanice živočichů PENTHEA  v  Praze. Ti  si  pro  nás připravili besedu na téma  Tajemné  sovy .    Zaujali nás jak  zajímavým vyprávěním  o  životě  této skupiny  ptáků, tak praktickou ukázkou živých  exemplářů. Představili nám největší druh sovy naší planety – výra velkého. Ten  “náš”  měl, při přeletu nad našimi hlavami, rozpětí křídel 2,20 m.  Ten nejmenší na světě  -  výreček malý se vešel  do dlaní. Nechyběli  ani další  ptáci, jako  sova  pálená, překrásná sovice  sněžní, sýček  obecný  a  další. Toto  setkání  bylo  pro  nás, seniory,  krásným zážitkem a  pohlazením  po  duši.
Ludmila Holá