První letošní zasedání Rady seniorů Plzeňského kraje

První zasedání RSPK v letošním roce proběhlo 22.2.2018 nově ve velké zasedačce Úřadu městského obvodu Plzeň3 (UMO3), kde nás také navštívil starosta UMO3 pan Radislav Neubauer. Důvodem změny pro zasedání RSPK je rostoucí počet členů RSPK a nerostoucí stávající prostory RSPK. Těžiště činností RSPK zůstává na původní adrese.

Jednání, které vedl předseda RSPK Leoš Jochec, bylo zaměřeno na rekapitulaci loňského roku v rovině finanční i věcné. Kromě úspěchů byl zmíněn i „dluh“ ve formě nezaložení RS města Klatovy. Byl rovněž předložen návrh rozpočtu na letošní rok, včetně předpokládaného věcného plnění. V průběhu tematických diskusí byly upřesňovány plány jednotlivých organizací a doplňovány informace ke konkrétním akcím např. oddílu turistiky Aktivní stáří, TJ Rozvoj, či široká nabídka přednášek Společnosti Lva z Rožmitálu. V námětové rovině byly i zmínky o některých akcích v roce 2019.

Pozitivní zprávou byla i informace o nových prostorách pro RS města Plzně.

V diskusi zazněly různorodé připomínky týkající se např. penzí (již minulá vláda se pokusila zastavit propad náhradového poměru a zdá se, že úsilí bude pokračovat), či silničního provozu (přestože jsou předpisy jasné – např zákaz telefonování, blinkry při změně směru – nejsou dodržovány), jízdné v MHD i na železnici, či parkování ve městech, stejně jako problematika SeniorPasu atd . Debatovalo se též o Sportovních hrách seniorů, vč. nových disciplín.

Na závěr popřáli členové RSPK kolegovi především pevné zdraví k 75. narozeninám.