Hodnocení akcí, jež proběhly v lednu

První akcí Naší univerzity třetího věku byla odložená loňská prezentace o Západní Gruzii. Náš osvědčený lektor Dr. Sobotka nás zaujal poutavým vyprávěním o svém v podstatě soukromém putování touto nám téměř neznámou zemí, o které jsme se dozvídali spíše ze zpráv a nebylo to nic veselého. S přírodou jsme se seznamovali jeho krásnými kontrastními záběry zelených polí, prudkých řek a strmých hor Kavkazu. Lázeňská města v subtropické scenérii, zbudovaná za cara, sloužila v našem mládí také jako paláce pionýrů, jsou nyní léčebnými a rekreačními objekty opět pro ty, kteří na to mají. Jejich pompéznost však nepřevyšuje rozmanitost a úchvatnost přírody. Dr. Sobotka podnikne v létě cestu po Východní Gruzii a my se můžeme těšit na podzim na strhující podívanou a zasvěcené vyprávění.

Druhou akcí jsme zahájili projekt k 100. výročí naší republiky. Sešli jsme se tentokrát v budově archívu, kam chodíváme na prezentace jeho charismatického ředitele Dr. Svobody.. Zdálo by se, že téma Légie nepřiláká mnoho zájemců. Opak byl pravdou, musely se přinášet další židle. Přišlo i několik mužů. Lektor Mgr. Trávníček začal tím, že se zeptal, kdo má mezi svými předky legionáře ( bylo nás několik) a pak velmi zasvěceně vysvětloval, že ne všichni, jimž se tak říká, byli praví legionáři. První byli opravdu vojáci cizinecké legie ve Francii. Na východní frontě bojovali na straně Ruska slovanští přeběhlíci z rakouské armády. Ne že by všichni uvědoměle bojovali za cara, většinou se chtěli co nejrychleji dostat z fronty . Po roce 1917 to trvalo ještě tři roky, než 70 000 těchto mužů prošlo sibiřskou anabází a dva roky po válce se vrátilo kolem poloviny světa domů. Zásluhou budoucího prezidenta Masaryka mělo Československo svou regulérní armádu dříve, než jako stát vzniklo. Pak tu byli ještě italští legionáři, kteří v podstatě vstoupili do legií až po skončení války. Takže se nelze divit, že se v ČSR přistupovalo k legionářům a „ legionářům“ různě. Důstojníci dosáhli vysokých postů nejen v československé armádě, mnozí legionáři se dostali do státních služeb, měli právo na předčasný odchod do důchodu. Odstupňování se dělo podle toho, v kterém čase do legií vstoupili. Ale nemálo bylo těch, kteří nemohli najít práci, ale měli aspoň vidinu, že při obsazování místa budou mít přednost.

Na celý rok 2018 připravujeme do projektu 100 let ČSR řadu dalších akcí.

Dobromila Vlčková