Vplutí do adventní doby

Pohodově začít adventní dobu se podařilo mosteckému Klubu seniorů č. 2 na svém celodenním výletu na Novém Hradu v Jimlíně. Hrad je vlastně zámek, který od 80. let 20. století prochází systematickou rekonstrukcí. Na prohlídce zámeckých místností nás upoutaly zejména původní renesanční ručně malované záklopové stropy, které patří mezi naše památkové unikáty.

Zima nikoho neodradila od užívání si adventních jarmarečních radovánek na  nádvořích zámku, oslnili andělé na chůdách, čerti, chutnal svařáček.  Vánoční  strom na lounském náměstí nás uvítal na dalším adventním  zastavení. Město Louny má zajímavé historické centrum s řadou renesančních domů, ze dvou třetin obehnané hradbami. A zajímavá byla i komentovaná prohlídka královským městem, zakončená nejvýznamnější lounskou památkou, vrcholným dílem české pozdní gotiky z hutě Benedikta  Rejta, Chrámem s. Mikuláše. Dobrý oběd v hospůdce U Žida dovršil pohodu celodenního adventního výletu klubu.

L. Blumenthalová