Slovo předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje

Vážené seniorky a senioři,

po více či méně náročných přípravách jsme prožili příjemné vánoční svátky a následně přivítali nastávající rok 2018. Při této příležitosti bych Vám všem chtěl popřát do nového roku především pevné zdraví nejen Vám, ale i Vašim blízkým a v průběhu roku co nejvíce pohodových dní i příjemných období. Rovněž bych chtěl poděkovat za práci všem, kteří svými aktivitami pomáhají zpříjemnit život nejen sobě, ale i ostatním seniorkám a seniorům. Se vstupem do nového roku si musíme vyhodnotit, jak se nám dařilo v roce uplynulém a stanovit si úkoly a cíle v nadcházejícím roce.

 Uplynulý rok 2017 můžeme hodnotit jako velice úspěšný. Na výroční konferenci 7. března bylo zvoleno nové předsednictvo naší krajské rady a byli zvoleni delegáti na nejvýznamnější událost roku a to – 3. sjezd Rady seniorů ČR. Konal se v Praze 12. května 2017. Tento sjezd formuloval střednědobý program RSČR pro následující 4 roky, který je výchozím materiálem pro všechny organizace, kluby a členy naší krajské rady. Nejnáročnějším úkolem roku bylo zorganizování a provedení Mezinárodních sportovních her seniorů ČR 2017 v Plzni. Tento úkol se podařilo splnit díky aktivitám našich členských organizací, zejména TOTEMu a zásadní podpoře hejtmana Plzeňského kraje i primátora města Plzně. Přes nepříznivé počasí bylo možné tyto hry vyhodnotit jako velmi úspěšné také velmi dobře hodnocené účastníky her i Kolegiem RSČR. I další akce – volnočasové a vzdělávací byly velmi úspěšné – koncerty, přednášky Společnosti Lva z Rožmitálu, Univerzita 3 věku a pod. Musím přiznat, že ne všechny záměry pro rok 2017 se podařilo realizovat a mezi ty nesplněné patří i založení Rady seniorů města Klatov. Naopak jako velmi přínosnou je třeba hodnotit spolupráci s Ústavem sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK Plzeň a práci Městské Rady seniorů Domažlic.

Čím se tedy budeme zabývat v letošním roce. Vzhledem k dvěma výhrám našeho krajského reprezentačního družstva ve Sport. hrách seniorů 2016 v Praze a 2017 v Plzni není nereálné tato 2 prvenství obhajovat v r. 2018 a tím dosáhnout hattricku. Nyní jen stručný přehled zaměření práce v letošním roce:

  • trvalá spolupráce s vedením Plzeňského kraje, s magistrátem města Plzně a s městskými úřady Domažlic, Klatov a Rokycan s cílem dosáhnout ustavení RS v městech Klatovy a Rokycany
  • nadále poskytovat bezplatné služby seniorům v Plzni – právní poradna v Tomanově ul. č.5 a v oblasti bytové problematiky na čísle tel. 774 705 728.
  • vzdělávání je orientováno na bezplatné kurzy práce na PC vč. internetu nebo také na problémy zdravého stárnutí viz Ústav sociálního a posudkového lékařství- LF UK Plzeň, pro odborné přednášky lze využívat v souladu se smlouvou společnost Lva z Rožmitálu
  • před komunálními volbami 2018 bude organizován „Kulatý stůl“ s představiteli politických stran s orientací především na problémy seniorské populace
  • nadále podporovat projekt Senior Pas ve spolupráci se společností Sun Drive, zejména vyhledávat vhodné poskytovatele slev
  • při pří příležitosti Mezinárodního dne seniorů zajistí RS PK koncert ve velkém sále Měšťanské besedy a další koncerty proběhnou v dubnu a listopadu
  • při organizování rekreačních a poznávacích zájezdů jednotlivými členskými organizacemi bude důsledně dbáno na využití kapacit těchto zájezdů včasnou koordinací prostřednictvím sekretariátu RS PK. Jednodenní zájezd do Řezna pro posílení kontaktů se seniory partnerského města Regensburgu zajistí RS města Plzně. Výjezdní zasedání RS PK proběhne v září 2018.
  • RS PK připraví společně s RDC TOTEM v květnu krajské sportovní hry seniorů a z těchto her vzejde reprezentační družstvo kraje pro mezinárodní sportovní hry seniorů ČR v červenci 2018
  • pro zlepšení informovanosti veřejnosti o seniorských aktivitách bude více využíváno ČRo zejména v rámci Senior servisu nejen ve fázi příprav jednotlivých akcí a také ex post
  • dlouhodobým cílem, který je konzultován s vedením kraje i města, je vytvoření multifunkčního domu s názvem “Dům aktivních seniorů” v Plzni pro seniorskou populaci nejen města, ale i okolí. Cílem je vytvoření prostředí, kde by byly kanceláře a prostory pro setkávání především seniorů, ale i vícegenerační nejen v kavárně, ale i pro zájmovou činnost seniorů.

V závěru bych nám všem chtěl do r. 2018 popřát ještě jednou pevné zdraví, duševní a fyzickou svěžest a dobré rodinné a společenské zázemí.

Leoš Jochec

předseda Rady seniorů PK