Nejzajímavější akce Naší univerzity třetího věku v listopadu 2017

Byly to opravdové lahůdky, dozvídali jsme se věci, o nichž nikdo z nás neměl ani tušení. Asi se to dalo předvídat, protože účast byla velká, několik desítek nadšených posluchačů.

Tak jsme se od paní Dr.Červené dozvěděli o výsledcích jejího pátrání v Dolních Dunajovicích a Moravské galerii. Nynější hotel Bílá růže ( špatný překlad z němčiny – měl to být „ bílý koníček“) býval šlechtickým zámečkem s nevšedními malovanými kazetovými stropy, které nový majitel poč.20.stol. prodal do Moravské galerie. Tam byly ve spolupráci s vnučkou MgA Olgou Pluháčkovou po usilovném pátrání objeveny v depozitáři. Jsou oválného tvaru, v řezbářsky nádherných rámech a zobrazují výjevy z mytologie. Malby jsou poměrně zašlé ( rámy velmi zachovalé) a nebyla by to vždy perfektní Dr. Červená, kdyby nám nepromítla pro srovnání stejně motivovaná díla slavných malířů.( Na fotografiích jde o detaily původního stropu.)

Kromě tohoto unikátu jsme se dozvěděli o oprávněné domněnce, že tzv. Liščí díry nad D. Dunajovicemi byly úkryty Habánú před pronásledováním v 17.stol. Byli jsme první, kdo se tyto věci dozvěděli, Dunajovičtí budou mít o tématech přednášku až po nás!

Také setkání s panem univ.profesorem Josefem Roštínským bylo pro nás objevné. Jmenovaný působí 37 let na univerzitě v Japonsku poblíž Tokia a protože zjistil, že se u nás o Japonsku velmi málo ví (např. neexistují překlady do češtiny, zatímco v Japonsku jsou překlady českých autorů běžně k dostání), byl iniciátorem založení katedry japanistiky na MU v Brně. V současné době střídá obě působiště. Kromě vyprávění o tom, jak se do Japonska dostal, nás seznámil se způsobem života, bydlení, práce, školství (stejná organizace jako u nás, ale zcela jiné postupy a výsledky vzdělávání), zdravotnictví, důchodovém zabezpečení aj. aj. Těšíme se, že si ještě na nás někdy najde čas, protože zvídavé dotazy nebraly konce.

Výpis z plánu akcí na r. 2018,

zveřejněných na předvánočním posezení 28.11. V tomto čísle informujeme pouze o některých zájezdech – bez termínů , finanční a fyzické náročnosti. Vše se včas, dva měsíce před konáním, dozvíte. Stejně jako o dalších akcích.

Uvádím cílová místa jednodenních poznávacích zájezdů v abecedním pořádku : Bratislava, Jindřichův Hradec a Žirovnice, Kuks, Kroměříž, Lednice, Lešná, Litovel a Loštice ( a Bouzov), Miroslav, Moravský Kras, Polička a Litomyšl, cesta rakouským Podyjím do Uherčic a Jemnice, Uherský Brod a Komňa ( příp. Blatnice p. sv. Antoníčkem).

Lednové číslo přinese informace o přednáškách i jiných akcích „ Naší univerzity třetího věku“. Jen je třeba zavčas upozornit, že úterý 2.1.je příliš brzy po svátcích, takže výbor se sejde ve 14h až 9.1.,obvyklý výběr na zájezdy bude až v únoru. Na 15.hodinu zveme všechny úsekové důvěrníky.

Děkuji všem pořádajícím a lektorům za mravenčí a náročnou práci, členům výboru a úsekovým důvěrníkům za totéž, aktivistům za iniciativu a elán a vám všem, pro které to rádi děláme, za zájem a účast. Po vánočním klidu nastoupíme plni sil a chuti do nového roku. Ať je šťastný a my zdraví.