Návštěva u lomnických seniorů

Další listopadovou, velmi zdařilou, akcí byla návštěva skupiny seniorů z Liberce, Turnova a Semil do Lomnice nad Popelkou k naší partnerské organizaci. Po prohlídce krásného Městského muzea jsme byli přivítáni v rekonstruovaném lomnickém zámku, který poskytuje prostor nejen seniorům na jejich aktivity, ale také zázemí knihovně, výstavním a společenským prostorům, které jsme mohli navštívit. Při netradičním hravém způsobu seznámení, které připravila Mgr. Jana Šimůnková, si zahráli účastníci hru „Bingo“ a vítězové byli obdarováni drobnými dárky. Při společenském večeru potěšily svým vystoupením mažoretky a k tanci i zpěvu zahrála pamětníkům skupina Táboráci. Všichni doufáme, že jsme založili hezkou tradici a v těchto výměnných akcích budeme moci pokračovat.

 

Text M. Palečková

Foto J. Houha