Jubilejní rok 2017 KD ČKD TRAKCE

Skupinky našich členů důchodců, seniorů si tento rok prožili dle svých možností se svými spolupracovníky, se kterými se po celý rok scházeli. Setkávali se i s nečleny KD ČKD TRAKCE a vzpomínali na svá bývalá pracoviště i zážitky ze svého života. Každý pracovník má nějaké události zafixované ve své paměti a ostatní ho doplňují ze svých vzpomínek, z čehož vzniká vždy zajímavá debata. S hezkými zážitky se každý vracel vždy domů.

Svůj plán práce letošního roku jsme bezezbytku splnili a již se připravujeme na příští rok 2018. Plánujeme další zajímavé akce a setkání se všemi členy a příznivci na zajímavých místech České republiky. Naše organizace se řídí schválenými dokumenty z konferencí KD ČKD TRAKCE, Krajské organizace hlavního města PRAHY a 10. sjezdu SDČR, Z.S.

V dubnu po jízdě historickou tramvají jsme ještě uspořádali tři setkání, při kterých jsme se seznámili:

a/ S organizací a úkoly Městské dopravy v Praze – historií, novinkami, a budoucností dopravy.

b/ S modernizací, prodejem a provozem námi vyrobených tramvají závody ČKD PRAHA v zahraničí, kde nyní jezdí i ve městech, do kterých jsme tramvaje nikdy nedodávali.

c/ S výrobou nových tramvají pokračovatelů výrobků ČKD PRAHA (podnik, který již neexistuje) a to v Krnovských strojírnách – stavby skříní tramvají, CEGELECu – dodavatel elektrických výzbrojí, Alfa Unionu – výroba elektrických přístrojů, PRAGOIMEXu - návrh uspořádání a použití elektrické výzbroje do tramvají, jízdních vlastností, schválení vozidla do provozu, výroby trakčních motorů a prodejem vozidel.

Autokarové zájezdy jsme uspořádali v červnu na zámek Nové hrady a v září do Svijan. Při obou zájezdech se účastníci seznámili se zajímavou historií navštívených míst. V družné zábavě při obědě i cestě autobusem domů se hovořilo o všem možném i nemožném. Všichni společně jsme prožili hezký den. Někteří naši členové se účastní i autokarových zájezdů KO Praha. Všichni se těší na další příjemně prožité dny i v příštím roce.

Navštívili jsme 6 členů naši organizace, kteří o to požádali přímo u nich doma. V upřímné náladě, pohodě a hezkých vzpomínkách jsme se dohodli na další návštěvě.

Tento rok 2017, kdy jsme oslavili 50 let od vzniku naší organizace, uběhl jako všechny roky předtím. Věříme, že i rok 2018 bude pro nás opět úspěšný, hezký a ve zdraví ho prožijeme se svými přáteli.

Za KD ČKD TRAKCE předseda F.Skála