POCHOD PROTI DIABETU

České Budějovice se také letos zapojily u příležitosti Světového dne diabetu, který připadá na 11. listopad, k celosvětové akci Pochod proti diabetu. Rekondiční centrum VŠTJ Medicina České Budějovice jako hlavní organizátor, ve spolupráci s českobudějovickou územní organizací Svazu diabetiků a Krajskou radou seniorů, zajistily spolu s dalšími organizacemi – magistrátem města České Budějovice, Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Katedrou výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a společností Promedika Praha, na náměstí Přemysla Otakara II. bohatý celodenní program.

Od 10.00 do 16.00 hodin probíhaly zdravotní konzultace postupně přítomných účastníků s lékařem, instruktory pohybových aktivit, diabetologickou sestrou a nutriční terapeutkou. Celkem 272 osob si nechalo změřit složení těla, hodnoty glykemie a krevního tlaku. 249 účastníků se zúčastnilo chodecké štafety kolem náměstí, při které obešli 363 okruhů a urazili tak 146 kilometrů. Všichni účastníci štafety vyjádřili svým každým krokem zájem o své zdraví.

 

Každá fyzická aktivita je velmi důležitá v prevenci a léčbě tzv. civilizačních onemocnění. Diabetické onemocnění patří k nejnebezpečnějším s negativními dopady na kardiovaskulární onemocnění, rozvoj obezity i onemocnění pohybového aparátu. Pravidelná pohybová aktivita po dobu alespoň 30 minut denně a racionální strava významně tato rizika snižují. Pro diabetiky jsou vhodné všechny typy pohybových aktivit, kromě adrenalinových sportů a potápění. Nejméně riziková je pravidelná svižná chůze, turistika, cyklistika, tanec, zdravotní gymnastika a odporové cvičení k posilování svalů. V současné době připravujeme pro příští rok řadu sportovních akcí, včetně dalšího Pochodu proti diabetu.