Aktivní senioři bilancovali

Klub důchodců ze Stříteže u Českého Těšína sdružuje 133 členů z okolních šesti vesnic. Aktivity žen a mužů v důchodovém věku z těchto obcí z Mikroregionu Stonávka neušly pozornosti ani Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, která střítežskou organizaci zařadila mezi ty nejaktivnější v tomto kraji. Na listopadové výroční setkání v kulturním domě přišlo kolem stovky členů. Z výroční zprávy všichni slyšeli výčet uspořádaných akcí a těch nebylo vůbec málo. Jen namátkou připomeneme tradiční bowlingová setkání, výlety do Beskyd, sportovní víceboj, společný zájezd do Piešťan i účast na Mezinárodním dnu seniorů. „ Asi se nejvíce do podvědomí klubu zapsal náš nový člen Karel Moškoř, který ovládl Mezinárodní sportovní hry seniorů v Plzni a nečekaně přivezl celkové první místo a další dvě zlaté medaile,“ doplnil místopředseda klubu Miroslav Fober, který z těchto her přivezl jednu stříbrnou medaili. Hodnotící odpoledne prožili senioři v přátelském duchu a završili jej při poslechu hudby a tanci. Samozřejmě se už v mnohých hlavách připravovaly další plány do nejbližších měsíců.

Irena Foberová