Zajímavý tip na výlet

Skupina seniorů,bývalých pracovníků školství z Děčína nezahálí a žije svůj život různými akcemi ve volném čase.

Každých 14 dnů se vydáváme na turistické vycházky pod vedením Mgr.Blanky Markové. Plánuje a vyhledává i výlety autobusové do různých míst naší vlasti.. Chtěla bych čtenáře seznámit s jedním nádherným a velice zajímavým  výletem, který se uskutečnil 14.září 2017.

Prvním cílem byla zastávka v městečku na severu Čech ,Českém Dubu. Kdo si myslí,že v takové   malé město nemůže ničím překvapit,velice se mýlí. Navštívili jsme zde úžasnou historickou pamětihodnost.. Její název je KOMENDA. Víte co toto pojmenování znamená ?My jsme to také nevěděli.Vstoupili jsme a před námi se objevily schody do podzemí.Před námi se otevřely velké prostory a ještě níže místnosti vytesané přímo do skály.Podzemní,klenuté prostory nám učarovaly. Ohromující bylo sdělení mladého průvodce Podještědského muzea.Nacházeli jsme se ve sklepních prostorách bývalého kláštera a nad námi stál obytný dům.Jeho  obyvatelé byly postupně vystěhováni.Jak k tomu všemu došlo ?

 V roce 1991 provádělo Podještědské muzeum ,jehož ředitelem byl PhDr. Tomáš Erl, stavebně – historický průzkum objektů.Našli zazděné vchody do KOMENDY. Předpokládalo se , že komenda -klášter, zanikla v husitských válkách.  Komenda byla vystavěna roku 1237 za pomoci českého velmože Havla z Lemberka a jeho  manželky sv. Zdislavy.Klášter sloužil k zabezpečení dálkových obchodních stezek,vedoucích z Prahy přes Český Dub do Žitavy. Klášter obýval řád Johanitů,který měl za povinnost vojensky chránit svěřené územi a zároveň zajišťovat špitálské služby poutníkům. My jsme procházeli románsko-gotickým sálem se třemi křížovými klenbami Naše pohledy byly uchváceny zachovalými, rozsáhlými prostorami i románskou kaplí sv.Jana Křtitele .I dnes slouží pro různé akce  i svatební obřady.Pozdně gotické podzemní prostory navazují na 80 m dlouhou únikovou chodbu. Prohlídka nás velmi zaujala.

Dále jsme ještě navštívili muzeum a orloj v Kryštofově Údolí.Výlet se vydařil a můžeme doporučit navštívit  Český Dub.

Ještě závěrem chci poděkovat naší Blance Markové,která v letošním roce oslavila  80 té narozeniny a zároveň i 20 let pro nás připravuje turistické vycházky.

Článek napsala členka organizace   Senioři -školství – OROS  z Děčína,Zdeňka Vondroušová.