Stanovisko a připomínky Rady seniorů ČR k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Rada seniorů ČR odeslala ministerstvu zdravotnictví své stanovisko a připomínky k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.

Jeho plné znění najdete v příloze

stanovisko a připomínky k vyhlášce o elektronických receptech