1.říjen -DEN SENIORŮ

V Děčíně již třetím rokem sociální odbor a magistrát města pořádá pro seniory ne den,ale celý týden. V průběhu týdne se konalo mnoho akcí. Senioři, a nejen oni, si mohli při dnech otevřených dveří prohlédnout zařízení pro osamělé osoby ,odlehčovací službu i domov důchodců.

Další akce se konaly v knihovně, v ZOO , v klubu důchodců Zlatý podzim. V kině Sněžník bylo dopolední promítání  nového filmu “Soňa Červená ” za snížené vstupné.  Vyvrcholením celého týdne byly tři vydařené akce. V sobotu amatérský divadelní soubor z Rumburku uváděl divadelní hru ” Půldruhé  hodiny zpoždění.”

V  neděli odpoledne se senioři společně pobavili na sále Střelnice se zpěváky Josefem Zímou a Yvettou Simonovou a někteří si i zazpívali.Obě akce byly velmi úspěšné a bohatě navštívené.  Na úplný závěr týdne senioři z pečovatelských domů, domova důchodců i členů seniorských organisací města Děčína pluli lodí do Hřenska a zpět. Nechyběli ani zástupci města.

Plavba se všem líbila.Počasí  přálo,skalní útvary labského kaňonu i barvící se stráně zářily v plném slunci. Velké poděkování patří všem organizátorům za krásné  zážitky.

 Za všechny seniory  Helena Ryšavá, předseda org. Senioři -školství-OROS