SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ V LITVÍNOVĚ

Letos uplynulo neuvěřitelných 30 let od chvíle, kdy Regionální organizace Svazu důchodců Most – Litvínov uskutečnila svoje první sportovní hry. Tehdy byla účast 120 osob. Od těch dob se mnohé změnilo a to jak v organizaci sportovních her, ale zejména v počtu účastníků a jednotlivých disciplínách. Na atletickém stadionu, který bezprostředně sousedí s vyhlášeným zimním stadionem Ivana Hlinky, letos změřilo své síly 35 týmů, z celkovým počtem 435 závodníků. Na tribunách je svým potleskem a povzbuzováním podporovalo 385 diváků! Cestu si sem našli i význační politici z měst Mostu, Litvínova, zástupci Ústeckého kraje poslanec za tuto oblast Ing. Schwarz.

Svaz důchodců reprezentoval místopředseda SDČR Ivan Vodák, předsedkyně KRSD Ústeckého kraje Soňa Prachfeldová a nechyběl ani předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes a místopředseda Rady seniorů a předseda krajské Rady seniorů Ústeckého kraje Alois Malý.

Ještě před rozcvičkou a startem první disciplíny převzali medaile z rukou zástupců měst Mostu a Litvínova zasloužilí účastníci her. A pak už se šlo na hřiště. Dlužno dodat, že organizátoři si s pořádnou porcí závodníků poradili naprosto bravurně. Každé stanoviště bylo na stadionu hned dvakrát a týmy měly určeno, zda se mají dostavit k tomu s označením A nebo B. Jenže… Jak už to bývá, kdo by v zápalu boje, když kouká na výsledky týmu, sledoval nějaká označení. A tak se stalo, že občas nějaký tým „zabloudil“ na stanoviště, kde ho nečekali. Vše se ale rychle vyřešilo, hříšníci byli vykázáni do patřičných mezí a pokračovalo se svižně dál. Soutěžilo se v hodu míčem na basketbalový koš, střelbě míčkem na malou branku, hodu granátem, hodu dvěma svázanými tenisáky na hrazdu, v šipkách či běhu s kolečkem. Celkem bylo disciplín devět.

Občerstvení bylo k dispozici v prostorách zmíněného zimního stadionu a čekání na vyhlášení vítězů zpříjemnil přítomným kulturní program. 

Ještě před rozcvičkou a startem první disciplíny převzali medaile z rukou zástupců měst Mostu a Litvínova zasloužilí účastníci her. A pak už se šlo na hřiště. Dlužno dodat, že organizátoři si s pořádnou porcí závodníků poradili naprosto bravurně. Každé stanoviště bylo na stadionu hned dvakrát a týmy měly určeno, zda se mají dostavit k tomu s označením A nebo B. Jenže… Jak už to bývá, kdo by v zápalu boje, když kouká na výsledky týmu, sledoval nějaká označení. A tak se stalo, že občas nějaký tým „zabloudil“ na stanoviště, kde ho nečekali. Vše se ale rychle vyřešilo, hříšníci byli vykázáni do patřičných mezí a pokračovalo se svižně dál. Soutěžilo se v hodu míčem na basketbalový koš, střelbě míčkem na malou branku, hodu granátem, hodu dvěma svázanými tenisáky na hrazdu, v šipkách či běhu s kolečkem. Celkem bylo disciplín devět.

Občerstvení bylo k dispozici v prostorách zmíněného zimního stadionu a čekání na vyhlášení vítězů zpříjemnil přítomným kulturní program. 

Ještě před rozcvičkou, slibem rozhodčích a startem první disciplíny převzali medaile z rukou zástupců měst Mostu a Litvínova zasloužilí účastníci her. Soutěžilo se v 9 disciplínách, které byly přizpůsobené k věku soutěžících, jejich silové a technické zručnosti. Byl to hod šipkami na cíl, střelba na malou hokejovou branku, běh s kolečkem se zátěží na čas, hod míčem do koše, běh s míčkem na tenisové raketě na čas, bollo-ball, golf-snag, hod granátem na cíl, a hod kroužky na cíl. Při organizování sportovních her je v Mostě pamatováno na ty důchodce, kteří si chtějí skutečně zazávodit, ale i na ty, kteří si svoji zdatnost ověřuji pouze na některých disciplínách. K vyhodnocení dosažených výsledků je využívána výpočetní technika, díky které se podstatně zkrátí doba pro vyhodnocení výsledků a napsání diplomů pro vítěze. Regionální organizace Most-Litvínov zapojuje do sportovních her i mladou generaci. Jedná se o studenty Střední školy diplomacie v Mostě, kteří asistují jako nezávislí rozhodčí a vyhodnocovači výsledků na PC. Významnou pomocí jsou žáci Sportovní školy v Litvínově. Zkušeností z pořádáním sportovních her pro důchodce bylo využito i při organizaci celorepublikových sportovních, kdy právě ty první byly uskutečněny v r.2014 v Mostě. Na 3. celorepublikových hrách v r. 2016, které se konaly v Praze byla pozvána družstva z dalších organizacích soustředěných pod RS ČR. Sluší se připomenout, že právě družstvo z KRS Plzeň se stalo vítězem a odneslo si pohár . Občerstvení bylo k dispozici v prostorách zmíněného zimního stadionu a čekání na vyhlášení vítězů zpříjemnil přítomným kulturní program.