Senioři UKS splnili projekt

Hlavním záměrem projektu “Vítkovická Hlubina do hloubky”, který byl vybrán a.s. Sodexo, Nadací Konto bariéry a SENSEN v rámci iniciativy “Plníme přání seniorům”, bylo umožnit 30 členům Univerzitního klubu seniorů v Ostravě, aby se mohli co nejpodrobněji seznámit s Národní průmyslovou památkou Dolní oblast Vítkovice (dále DOV). Projekt byl tématicky rozdělen do 4 samostatných akcí, které se uskutečnily přímo ve výukových prostorech areálu DOV. Účastníci v nich vyslechli odborné přednášky, které se vázaly k jednotlivým částem památkové zóny (vysoká pec, Svět techniky, důl Hlubina a Landek Park) a poté absolvovali prohlídky s erudovanými průvodci DOV. Ze všech 4 akcí byly zhotoveny bohaté prezentace fotografií a videozáznamy, které jsou zveřejněny na webovských stránkách www.uks.estranky.cz a https://www.youtube.com/watch?v=odsYuzVIIgw. Jen pro zajímavost uvádím, že mezi nejvýznamnějšími dárci (kromě a.s. Sodexo) našeho projektu byli známý moderátor, herec a hudebník Marek Eben, který se zúčastnil setkání s několika členy UKS v DOV a také zástupce seniorského klubu AKSEN z Piešťan pí. Eunika Schotte, která se osobně zúčastnila 4. akce v Landeku Park – viz. přiložené foto a odkaz na video - https://www.youtube.com/watch?v=4WTFKFqWeIQ.