Senioři OSŽ OSTRAVA hl.n. poznávali Moravský Kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě  a  největší na území naší republiky . Je známo více než 1000 jeskyní z nichž pět je zpřístupněno veřejnosti.  Výbor seniorů se rozhodl pro svoje členy uskutečnit  poznávací zájezd do této  oblasti. Vlakem jsme jeli  z Ostravy do Brna, Zde nás očekával autobus, který objednal Ing Josef Juřeník  u brněnské firmy. On také vypracoval harmonogram  cesty po  těchto jeskyních. Našim seniorům se  cesta po  jeskyních  velice líbila  a ačkoliv  v jedné bylo hodně schodů z patra do patra  zvládli to všichni.

1. Punkevní jeskyně  jejíž součástí je atraktivní podzemní okruh a plavba na motorových člunech. Součástí  plavby po říčce Punkvě je i návštěva propasti Macocha. Propast vznikla zřícením  stropu a dostala název podle pověsti  ze 17 století. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je hluboké přibližně13 metrů a je vidět shora. Dolní jezírko je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět, a jeho hloubka přesahuje49 metrů.

2.Sloupsko-šošůvské jeskyně - jsou největší zpřístupněné jeskyně v ČR. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Návštěvníci si mohou zvolit ze dvou prohlídkových  okruhů. Jeden je dlouhý  890 m a druhý 1760 m navíc pro tělesně postižené návštěvníky je upravena zvláštní trasa jako bezbariérová. Při rekonstrukci v roce 1997 byla přemostěna Stupňovitá propast a návštěvníkům se tak otevřel nový netradiční pohled.Součástí prohlídky je i světoznámá archeologická lokalita – jeskyně Kůlna, kde byly nalezeny části neandrtalského člověka. Tato jeskyně zavádí také novinku  a to na objednávku si zájemci mohou zahrát na speology  a část jeskyně si projít při baterce.

3.Výpustek  Tato jeskyně má bohatou, ale i velmi smutnou historii. Labirint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka . V 17 století sloužili jeskyně k nalézání pravěkých kostí, které pak používali mastičkáři k léčbě. V 19 století  navštívil jeskyně hrabě František Hugo ze Salmu při proskoumávání udal  délku7 km. V 20 století byla jeskyně poznamenána těžbou fosfátových hlín. V roce 1939 byl učiněn záhadný objev podzemního jezera . Prostory jeskyní sloužili  německé armádě, která zde měla podzemní továrnu  a při odchodu  vše odstřelila . Po válce  sloužila jeskyně  armádě ČR byl zde muniční sklad. Mnoho skalních přepážek bylo rovněž odstřeleno. Po druhé světové válce zde byly prováděny speologické průzkumy  již dříve objevených prostor, ale velké prostory s jezerem se najít nepodařilo. V 60 letech minulého století zpravovala celý areál Čs. Armáda, která zde vybudovala mohutný podzemní protiatomový kryt.V roce 2006 převzala jeskyně i s jejím technickým vybavením Správa jeskyní ČR-Moravský kras.

V současné době je  zdarma přístupná  nová  expozice „ Jeskyně a lidé“, která je v prostorách vstupní budovy do jeskyně  Výpustek.  Její zpracování je rovněž  vybaveno  nejmodernější digitální technikou.  Tato expozice  dává možnost  zaujmou  i děti a mládež,  kterou  tato technika zajímá  a přiblíží  jim tak poutavě  naši minulost.

Na závěr  chtějí všichni  zúčastnění  senioři poděkovat  panu Juřeníkovi, který  má hlavní podíl na tom, že mohli tyto krásné a zajímavé jeskynní prostory  i objekty Moravského krasu navštívit .

Za seniory  OSŽ  ČD OSTRAVA hl..

ČIKLOVÁ Helena