S panem starostou v Getsemanské zahradě

Nebyli jsme v Jeruzalémě, nebyl pašijový týden. Bylo 10. května a ranní mráz. Na tři desítky členů MO SD v Mikulově se sešly s panem starostou před radnicí, aby pokračovaly v již tradiční vycházce na Svatý kopeček. Tentokrát nebylo cílem vystoupat Křížovou cestou až k Božímu hrobu, ale navštívit Getsemanskou zahradu pod Olivetskou horou. Ano, to vše v Mikulově máme a to je religiozní stránka věci. My jsme tentokrát šli po budování Panonského háje v této lokalitě. Město zajistilo vykácení náletových dřevin a šeříkového houští, což narazilo na nelibost některých občanů. Proto i naše řady byly trochu prořídlejší, prostě někteří se na „tu spoušť„ nechtějí ani podívat. Celá akce z iniciativy botaničky Regionálního muzea a pana starosty prošla mnohostranným odborným posouzením a místo zahradnických úprav došlo k vytváření Panonského háje, čili k obnovování stepního rostlinstva na vápencových skalách. Od loňského roku se na tom podílejí i dvě naše členky, jejichž úkolem je každodenně odstraňovat plevel, aby neudusil všechny ty kostřavy, kavyly, stepní růže a další rostliny, které sem byly vysazeny. Šeříky mohou kvést kdekoli, ale naše lokalita je zcela ojedinělá.

Samozřejmě pan starosta vyprávěl i o mnohých jiných plánech zatraktivnění našeho města, ale hlavní smysl vycházky byl splněn Získat další obhájce tohoto momentálně poněkud nepopulárního záměru pro budoucnost.

Dobromila Vlčková

SD ČR MO Mikulov

Foto Pavel Soviš