Výroční členská schůze v Domažlicích

Dne 1.2.2017 hodnotila Rada seniorů města Domažlice svou činnost v uplynulém roce a zabývala se otázkami spjatými s další činností. Výroční schůzi, která se konala v zasedací místnosti Městského centra sociálních služeb Domažlice, řídil předseda JUDr J. Fidrant. Výroční schůze se účastnil místostarosta města Stanislav Antoš a místopředseda Rady seniorů Plzeňského kraje. Městská rada seniorů sdružuje 13 seniorských organizací a klubů s celkovým počtem 1400 členů a tomu odpovídá i mimořádná aktivita celé organizace. Součástí programu byla samozřejmě souhrnná zpráva o rozsáhlé činnosti a také zpráva o hospodaření i informace revizní komise. Rovněž byla projednána účast zástupců městské RS na krajské a celostátní konferenci RS.

V rozmanité diskusi zaznělo mnoho podrobností z akcí minulého roku, byly vyzvednuty významné úspěchy a ocenění aktivit členů organizace i na celostátní úrovni – příkladem může být Cena rady vlády pro p. Aloise Štípka, dlouholeté výrazné osobnosti Klubu neslyšících a nedoslýchavých nebo čerstvé vítězství významného seniorského sportovce Bedřicha Řechky na Mistrovství ČR v silovém trojboji (RAW) Praha Chodov 22.1.2017. Aktivity jednotlivých klubů a organizací často překračují rámec kraje, viz např. soubor Hanka. Mimořádně aktivním členkám a členům předal předseda Dr.Fidrant čestná uznání.

Větší rozsah činností seniorských organizací a klubů v mnoha případech limitují finanční prostředky, zejména poplatky za nájem sálů a tělocvičen, je proto nutné volit akce a sporty i s ohledem na nutnou velikost sportoviště. Zájezdy a případné pobyty seniorů jsou pochopitelně organizovány s ohledem na možnosti účastníků. Zvláštní pozornost je věnována potřebám seniorů ve věku nad 80 let ve smyslu informací a pomoci zejména samostatně žijícím. Významným prvkem pro kvalitu života seniorů v Domažlicích je velmi vstřícný přístup Městské policie, která pomáhá nejen poradenstvím a školením, ale také při výběru a zajištění pomůcek pro zvýšení bezpečnosti seniorů. Klub českých turistů v Domažlicích, člen RS za podpory města komplexně zajišťuje 15.celostátní zimní sraz turistů, který proběhne ve dnech 9.-12.2.2017 s očekávanou účastí 500 turistů. Tratě pro lyžaře i pěší turisty jsou připraveny a všichni věří, že počasí dovolí účastníkům srazu vychutnat si krásy okolí.