Setkání RS PK s vedením kraje

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard přijal dne 23.2.2017 Radu seniorů Plzeňského kraje (RSPK). Setkání se účastnila také náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a radní Milena Stárková. Setkání se účastnili i zástupci městských rad seniorů.

Rozsah činností RSPK představil v úvodním slově předseda RSPK Leoš Jochec. Zdůraznil zastřešující a koordinační činnost jednotlivých seniorských organizací a klubů, formuloval jejich základní cíle, naznačil rovněž potenciál seniorů a možnosti využití zkušeností a určité trpělivosti i předvídavosti této generace pro vedení kraje.

V průběhu velmi vstřícné diskuse projevili představitelé kraje pochopení pro problémy seniorů v oblasti důchodů, zdravotnictví, dopravy v kraji i začlenění důchodců do pracovního procesu. Problémem je stále i nadměrná opatrnost některých zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru lidi ve věkové kategorii 50+ a 55+, kteří mohou v pracovním procesu působit ještě 10 – 15 let. Diskutovány byly i možnosti seniorů v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Nejvyššího představitele kraje také velmi zaujaly sportovní hry seniorů na krajské a zvláště na celostátní úrovni, které jsou plánovány na začátek července v Plzni.

V závěru jednání hejtman Josef Bernard vyjádřil podporu zintenzivnění spolupráce se seniory.