Předsjezdové aktivity v Plzeňském kraji

Také v seniorských organizacích a klubech Plzeňského kraje probíhalo a probíhá bilancování činnosti nejen v posledním roce, ale i ohlédnutí za průběhem uplynulých čtyř let od posledního celostátního sjezdu RSČR. Za tuto dobu se mnohé změnilo, vznikly nové a dobře fungující organizace, rozšířilo se působení Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK), prohloubily se také vztahy ke Krajskému úřadu a vedení města. V jednotlivých členských organizacích RSPK proběhlo nejen zpracování programů pro příští období, ale také volba delegátů na výroční konferenci RSPK a také návrhy na členy předsednictva RSPK. Velmi rozmanitou činností je proslulá RS města Domažlice zejména v oblastech kultury i sportu a podle formulovaných záměrů na výroční členské schůzi bude tento trend pokračovat i nadále. S razancí zahájila činnost také RS města Plzně, která byla ustavena 31.10.2017. Jmenováním dvou výše uvedených organizací nechceme snižovat aktivity dalších organizací, vč. Svazu důchodců.

Výroční konference RSPK se bude konat dne 7.3.2017 v zastupitelském sále Krajského úřadu za účasti představitelů kraje a města Plzně. Konferenci připravuje organizační tým RSPK, přičemž je velmi přínosný vstřícný přístup vedení kraje. Výroční konference zvolí delegáty na 3. Sjezd RSČR, který proběhne dne 12.5.2017 v Praze.

Kromě standardních činností v nadcházejícím období, kam řadíme celostátně koordinované aktivity a akce ve prospěch seniorské populace, chce RSPK výrazně zdůraznit pohled seniorů na řešení stávajících a pravděpodobných budoucích problémů. Mnozí senioři mají totiž čas a jsou schopni podrobněji promýšlet možná řešení. Naučila je to jejich dřívější praxe a poučili se ze zkušeností. Důležité jsou rovněž mezigenerační vazby, které by mohly přispět i ke zlepšení manuální zručnosti mladé generace, zejména jemné motoriky, která je důležitá nejen pro výkon řemeslných činností, ale i pro např. lékařskou činnost (chirurgie, zubní lékařství) či práci v laboratoři. Věříme, že naše snahy budou přínosné pro společnost a přispějí k objektivnějšímu vnímání seniorů většinovou částí společnosti.