Porada předsedů krajských Rad seniorů

Poprvé v letošním roce se v sídle Rady seniorů v Domě odborových svazů na Žižkově sešli předsedové krajských Rad. Zasedání se věnovalo zejména stavům příprav na třetí sjezd RS ČR, který se uskuteční v květnu tohoto roku, neboť vícekrát se do té doby předsedové nesejdou. Konkretizoval se počet delegátů, pro něž předsedové obdrželi pozvánky.

Poté přítomní hovořili o aktivitách, které chystají v letošním roce a o stavu rozpočtu v jednotlivých krajích.