KRS v Ústí pokračuje

Dne 7.2.2017 proběhla v Ústí nad Labem volební konference KRS. Celkem se dostavilo 118 pozvaných lidí z celého kraje. Jako hosté se dostavil náměstek pana hejtmana a poslanec ĆR pan Jaroslav Foldyna, paní primátorka města Ústí nad Labem paní ing. Nechybová, předseda komise sociální pan Bc. Csonka a předseda RSČR pan Dr. Pernes.

Předseda KRS p. Malý přivítal jak hosty konference, tak všechny přítomné. Speciálně poděkoval paní primátorce za vstřícnost vůči seniorům v Ústí nad Labem. Teprve za jejího vedení se podařilo zprovoznit důstojný stánek – kulturní dům, kde se mohou scházet senioři z celého města. Měsíčně to je více jak 1.000 seniorů. Mají v domě vše potřebné pro svoje volnočasové aktivity. Paní primátorce poté předal kytici jako poděkování.

Následně předal slovo paní Dr. Čelišové, která celou konferenci moderovala. Požádala přítomné hosty o krátkou zdravici. Pan náměstek Foldyna zhodnotil tíživou situaci v ÚK v otázce bezpečnosti, bydlení a problematiku s ne přizpůsobými. Přislíbil všemožnou pomoc jak kraje, tak PS. Paní primátorka je ráda, že se podařilo zprovoznit KD pro seniory. Ustavila také radu města, která se schází jednou měsíčně a probírá veškeré náměty a požadavky seniorů. Pan Csonek seznámil s ustaveným poradním orgánem pana hejtmana a rovněž slíbil veškerou pomoc v rámci své kompetence. Na závěr vystoupil předseda RS ČR . Podrobně zhodnotil 4 leté období činnosti RS ČR, jaké legislativní aktivity RS dělala, co se podařilo a co se naopak nestihlo prosadit. Největším úspěchem RS ČR bylo navýšení důchodů v letošním roce a bezplatné očkování proti pneumokoku.

Po tomto bloku podrobně zhodnotil předseda KRS pan Malý celé 4 leté volební období KRS. Vyzdvihl dobrou spolupráci s vedením kraje i se starosty měst a se SD, což v některých jiných krajích není běžné. Informoval o několika letém pořádání krajského dne seniorů v divadle, soutěž o nejaktivnější klub kraje a o Art soutěži, kterou pořádá každý rok pan hejtman.

Poté dostal slovo předseda volební komise, který po schválení volebního řádu přečetl navržení seznam členů KRS na další období. Aklamačně o tomto seznamu hlasovalo celé shromáždění. Nikdo nebyl proti.

Následovala přestávka, kde vystoupil herec z Prahy pan Krampol. V době přestávky odešli volit všichni členové nově zvolené KRS tajnou volbou předsedu KRS ÚK. Na předsedu kandidovali tři kandidáti. Počtem 9 hlasů ze 16 zvítězil pan Malý Alois a stal se tak znovu předsedou KRS ÚK na další 4 roky.

Po přestávce předseda volební komise seznámil přítomné s tajnou volbou a oznámil, že se pan Alois Malý stal předsedou KRS.

Pan Malý seznámil přítomné s plánem KRS na další období. Slíbil, že bude jako doposud pomáhat a prosazovat veškeré oprávněné požadavky a potřeby seniorů jak v kraji, tak v RSČR.

Na závěr konference byla krátká diskuze. Předseda KRS poděkoval všem přítomným a konferenci ukončil.

Alois Malý