Jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

 Jsou to zhruba dvě hodiny od pracovního jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje, kterého jsem měl tu čest se zúčastnit.

V dalších řádcích a přiložených snímcích se pokouším zachytit atmosféru a hlavně obsah jednání pro mnohé seniory kraje tak tak významné…

Po vzájemném představení účastníků jednání (za kraj hejtman Ivo Vondrák a jeho náměstek pro sociální oblast Jiří Navrátil) a striktní stanovení vyjednávacího času na půl hodiny, předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) Pavel Gluc podrobně zdůvodnil požadavek seniorů na dotaci kraje. Byl upozorněn, že v kraji funguje i svaz důchodů, takže není přípustné, aby zástupci KRS MSK hovořili za všechny seniory kraje. Náměstek hejtmana uvedl, že vychází ze stanovisek minulého vedení kraje a provedeného průzkumu v domovech důchodců a u řady seniorských organizací, kde se KRS MSK neví, a že

KRS MSK je jednou ze stovek seniorských organizací na rověň postavených.

Hejtman kraje zdůraznil, že vedení kraje bude podporovat aktivity seniorů a jako příklad uvedl celostátní hry Svazu důchodců České republiky, které kraj podpoří částkou 260.000 korun. Dále představil přijatý princip vedení kraje, a to, že KRS MSK bude moci být podpořena z rozpočtu kraje na provozní záležitosti částkou 200.000 Kč. Na zamýšlené aktivity bude zapotřebí žádat o individuální dotace – pro každý projekt samostatně. Hejtman zdůraznil, že „nelze dublovat prostředky!”

Závěrem si dovolím jen tříbodovou úvahu :

1. I když to na první pohled vypadá, že představitelé kraje ne plně chápou vztahy uvnitř KRS MSK, potažmo v Radě seniorů České republiky (a není to jejich vinou), je bezesporu třeba jejich postoj k financování KRS brát.

2. Pokud KRS SMK nedokáže o svých záměrech a činnosti informovat všechny seniory v kraji, nebude se moci divit postojům vedení kraje.

3. Pokud senioři nebudou cítit sounáležitost a neprokáží jednotu, nebudou pro společnost znamenat nic víc, než jak je společnost dnes vnímá.

Senioři, NEVZDÁVEJME TO !

Ze svých záznamů účastníka jednání sepsal Milan Fabián