Jihočeští senioři v Evropském parlamentu

V roce 2013 – 2014 proběhl v Českých Budějovicích vzdělávací program s názvem EU jasně, stručně a výstižně. Tento čtyřměsíční přednáškový cyklus byl určen pro seniory Jihočeského kraje, kteří se pravidelně scházeli v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Autorkou projektu byla Ing. Monika Bokšová, která byla zároveň přednášejícím a garantem celého projektu. Ke zdárné realizaci přispěl nemalou měrou KÚ Jihočeského kraje, Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České Budějovice. Všem patří náš veliký dík.

Obsah přednášek byl pečlivě zpracován tak, aby byl pro seniory atraktivní a poskytl jim nejen odborné informace o evropské integraci a fungování evropských institucí, ale i zajímavosti z ostatních členských států i rozvoje Jihočeského kraje.

Díky stálému zájmu autorky projektu Ing. Moniky Bokšové o svoji jihočeskou studijní skupinu se mohli senioři z jižních Čech zúčastnit 12.-14.listopadu 2016 zájezdu do Štrasburku a navštívit Radu Evropy a Evropský parlament. Byli přijati třemi europoslanci. Michaelou Šojdrovou, Pavlem Svobodou a především Tomášem Zdechovským, který věnoval skupině nejvíce svého času. Děkujeme mu za jeho vstřícnost a ochotu.