Zasedalo Kolegium Rady seniorů

Naposledy v letošní roce zasedalo Kolegium Rady seniorů ČR. Na počátku jednání, po zvolení návrhové komise, bylo Kolegium informováno a stavu zápisu Rady seniorů v rejstříkovém soudu. Teprve po svém zaregistrování mohla Rady seniorů žádat registrace pro své pobočné spolky – krajské Rady seniorů.
Dále se jednalo o zdravotních projektech na rok 2017, které Rada seniorů podala. Poté se věnovali přítomní kontrole úkolů na rok 2016, které si Kolegium loni v prosinci vytyčilo. Účty skládal předseda Rady seniorů. Z celkových 23 bodů  nebylo splněno pouze 5, a Zdeněk Pernes také vysvětlil, proč tomu tak bylo.
Poté následovalo jednání o plánu práce kolegia na 1.pololetí 2017. Velmi důležitým bodem bylo jednání o rozpočtu 3.sjezdu RS ČR, který se uskuteční v květnu příštího roku.