Rok plný aktivity

Více jak šest desítek seniorů a seniorek v odpoledních hodinách 22.února 2016 při druhém setkání zcela zaplnilo restaurační zařízení Bowling.

Přítomné uvítal starosta města Chlumec ing. Roman Zettlizer, který poděkoval přípravnému výboru za zorganizování akce. Výbor, který se pravidelně scházel od 11.prosince 2015 připravil podklady pro založení klubu.

Účastníci jednání byly seznámeni dle stanov Rady seniorů ČR o členství, právech a povinnostech člena i se zásadami hospodaření. Vysvětlena byla možnost registrace občana v nově zavedené informační službě “Mobilní rozhlas” poskytované městem Chlumec. Mobilní rozhlas slouží k informovanosti veřejnosti o připravovaných akcích v Chlumci a osadách.

O kulturní vložku se postaral harmonikář Jaromír Pilař svým repertoárem dechových melodií a lidových písniček.

Prvotním úkolem zvoleného výboru bylo v co nejkratší době připravit “plán činnosti” pro letošní rok. Poděkování patří zastupitelům města za poskytnutí finanční podpory na činnost klubu.

Druhé dubnové pondělí se v Kulturním domě v Chlumec sešli senioři na besedě s tiskovou mluvčí ze Severočeského ředitelství PČR Ústí nad Labem Veronikou Hyšplerovou. Ve vystoupení hovořila na téma”Kriminalita páchaná na seniorech” o podvodnících, záminkách a lstech, které využívají k oklamání důvěřivých starších osob. Zaplněné přísálí bylo dokladem velkého zájmu seniorské populace. Podnětem setkání byla bezpečnostní situace a případy, kdy několik ústeckých seniorů bylo přepadeno a okradeno pachatelem, který byl policisty dopaden.

Akce pořádaná k svátku matek se uskutečnila 9.května. Zájem byl opět veliký. Ve spolupráci s Městem Chlumec byl připraven program “To byl hit”. Hudebník a zpěvák Šimon Pečenka zazpíval hity: Cikánka, Chlupatý kaktus, Klobouk ve křoví, Tvé foto a další. Dárek v podobě květiny dostala každá žena.

Členky klubu vyzvaly nejen členy k fyzické aktivitě. Prvním krůčkem byla květnová turistická akce “Pěší výšlap”. Trasa pochodu vedla okolo chlumeckých rybníků, zahradnictví a k letišti.

13. června kronikář a člen klubu Stanislav Petržilka připravil besedu na téma “Co o Chlumci nevíte”. Své vystoupení doplnil dochovanými fotografiemi, kdy Chlumec byl ještě malou obcí bez sídlištního osídlení. Návaznost mělo další setkání 25. července. Poslední červnový den se opět zaplnil sál kulturního domu a přítomní si nejen zazpívali, ale i zatančili. K poslechu a tanci hráli harmonikář a kytarista s doprovodným zařízením z Povrlů.

Úspěšnou akcí byl autobusový zájezd do Krásné Lípy, centra Českého Švýcarska. Účastníci navštívili kostel sv. Máří Magdalény, interaktivní expozici ,kde shlédli film o vzniku krajiny. Degustaci piva zažili v místním Křinickém pivovaru a chuť belgické čokolády okusili ve výrobně Mana. Zde si mohli vyzkoušet i vlastnoruční výrobu.

V říjnu jsme vyjeli na houby na Českolipsko. I když se nám houby skrývaly, tak nám procházka po lese velmi prospěla a vraceli jsme se domů s pocitem, že jsme něco udělali pro své tělo a duši. V našem kině jsme shlédli filmy, které nám připomněli historii Ústecka. Promítání originálních dokumentů nám připomnělo i časy a dobu z minulého století. Nasbírání nových sil nám poskytla návštěva jednoho z nejhezčích vodních světů Saska ve městečku Altenberg. Poslední listopadové pondělí, při setkání v zasedací místnosti Městského úřadu Chlumec členové klubu vyplňovali anketní lístky s možností podání návrhů akcí na příští rok. Tomu aktu předcházelo promítnutí videí o Chlumci a všech jeho částí, které bylo doplněno publikací fotografií z hudbou ze všech letošních výletů, setkáních, přednášek a besed. Tohoto úkolu se na jedničku zhostila naše Valča, paní Štěpánová. Té také patří naše velké poděkování za celoroční spolupráci a pomoc. Se závěrem roku jsme se rozloučili ve zmodernizovaném sále Kulturního domu Chlumec při silvestrovském posezení seniorů ústeckého okresu. Program svou účastí obohatili herec, moderátor a bavič Jiří Krampol, nám známý Šimon Pečenka a kapela z Povrlů. S přáním všeho nejlepšího do roku 2017 jsme se rozcházeli spokojeně do svých domovů.

Za klub seniorů města Chlumec Milan Louda