Předvánoční návštěva v Řezně

V předvánočním čase navštívili seniorky a senioři z Plzně spřátelenou seniorskou organizaci v Řezně (Regensburgu). Vzájemné vztahy a návštěvy mají dlouhou tradici a nejedná se jen o vazby seniorů, ale kontakty jsou podstatně širší a zasahují všechny generace, protože Řezno je partnerským městem Plzně.

Rada seniorů Plzeňského kraje (RSPK) ve spolupráci s nově založenou Radou seniorů města Plzně (RSmP) připravila a dne 2.prosince 2016 realizovala zájezd do Řezna. Zájezd byl poznamenán adventní atmosférou, ale počasí bohužel nebylo příliš příjemné. Vychutnání adventní atmosféry bylo tedy výrazně omezené. Program byl ukončen krátkým posezením v zámeckém pivovaru, kde jsme si popřáli pěkné svátky a do nového roku především pevné zdraví.