PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K NOVÉMU ROKU 2017

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

oslavili jsme nejkrásnější svátky roku, doufám, že v pohodě, zdraví a štěstí. Zítra oslavíme Silvestra a v neděli Nový rok. Je tedy doba hodnocení a nových předsevzetí, což Rada seniorů ČR činí po celou dobu existence, tedy po dvanácté. Končíme rok 40 korunové, tj. historicky nejnižší valorizace penzí, posílené o 1 200 Kč jednorázového příspěvku. Důsledkem byl pokles reálné kupní síly starobních penzí o 1,1 procentního bodu a meziroční propad sociálního postavení českých starobních důchodců o 0,5 procentního bodu. Při započítání jednorázového příspěvku jsme na tom o něco lépe, pokles reálné kupní síly průměrného starobního důchodu dosahoval 0,3 % a sociální postavení důchodce, měřené náhradovým poměrem důchod/mzda brutto meziročně propadlo o 0,1 %. Jde o čísla mezigeneračně nespravedlivá, deprimující a varující, sociální postavení starobních důchodců klesá již třetím rokem! Současně ale také končíme rok, který je pro seniorskou populaci rokem velkých nadějí. Hovořím o návrhu zákona o sociálním bydlení a o novém, dokonalejším, spravedlivějším a progresivnějším mechanismu valorizace starobních důchodů, který se po dvouletém úsilí podařilo prosadit při prosincovém hlasování důchodové komise. Zákon o sociálním bydlení konečně vyřeší existenční problémy 30 až 50 tisíc osamocených seniorek a seniorů z nájemních bytů v Praze a v dalších velkých městech a úprava minimální zákonné valorizace důchodů posune české starobní důchody z 15. místa 24 hodnocených evropských zemí o něco výše. Děkujeme všem, kteří zapracovali do českého právního řádu institut „zvlášť zranitelné osoby“ u starších osob. Požadovaná kvalita ochrany jako u politiků a dalších vyjmenovaných profesí, to ale není.

Vážené seniorky, vážení senioři,

nízká valorizace starobních důchodů 2016 se v roce 2017 opakovat nebude. Rada seniorů ČR splnila svoje poslání beze zbytku a oproti původnímu návrhu nakonec prosadila maximální možné navýšení. U nejnižších starobních důchodů, tj. do 3 210 Kč, které pobírá 7 090 osob, dojde k navýšení o 127 Kč. U nejvyšších starobních důchodů, za které považujeme důchody nad 30 000 Kč a které pobírá 625 osob, dojde k navýšení o 716 Kč. A konečně u průměrného starobního důchodu, který ke konci září činil 11 456 Kč a na který ke konci ledna 2016 nedosahovalo 924 339 příjemců, dojde k navýšení o 308 Kč. Nové valorizační schéma je nastaveno na konkrétní spotřební koš důchodců a podíl na prosperitě společnosti se zvyšuje z 1/3 na ½ růstu reálné mzdy. Po rozhodnutí Odborné komise pro důchodovou reformu je nyní odpovědnost na ministerstvu práce a sociálních věcí a na Parlamentu ČR. Domnívám se, že ten zákonodárce, který způsobí, že mezigeneračně spravedlivější úprava § 67 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nebude schválena, ten nemůže dostat žádný seniorský hlas při volbách 2017! Také u dalších, pro seniorskou populaci nezbytných zákonů, jde čas proti nám. Ostatními volebními tématy Rady seniorů ČR jsou přijetí zákona o sociálním bydlení a zákona o seniorech, který po vzoru sousedního Rakouska podstatným způsobem zvýší nástroje a možnosti seniorské populaci ovlivňovat podmínky a kvalitu svého života. Rada seniorů ČR je přesvědčena, že po odpracování 40 a více let pro společnost je požadavek na přiznání této výsady opodstatněný.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji Vám za podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří nám posíláte stanoviska, náměty a doporučení. Vzhledem k vysokému počtu nejsem vždy schopen odpovědět každému. Pokorně se omlouvám. Do nového roku si dovoluji popřát pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pod snad přijdou, stále jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR