Oznámení ze Svazu důchodců Plzeňského kraje

Vážení přátelé,

všem, kteří znali p. Jiřího Egermaiera, předsedu Krajské rady SD Plzeň, oznamujeme, že ve věku 93 let 23.12.2016 odešel z řad důchodců, pro které pracoval 20 let. Také byl předsedou plzeňské organizace Slovany, kterou v r. 1991 zakládal.

Byl členem Ústř. výboru SDČR v Praze, kam dojížděl na jednání. Díky jeho práci, ve které i nadále pokračujeme, se letos uskuteční XV. Gerontologický den ve spolupráci s Lékařskou fakultou Plzeň. Také navázal spolupráci s Ústavem hygieny LF Plzeň, kam dochází důchodci si nechat zkontrolovat cholesterol a cukr. V rámci spolupráce s LF několik let chodili medici dobrovolně ke starým a osamoceným lidem a pomáhali, kde bylo zapotřebí.

Jeho zásluhou již řadu let ve spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň je od 9.30-10 hod vysílán „Senior servis“, kde se důchodci dozví zprávy, které se jich týkají. Ke „Dni seniorů“ zajišťoval koncerty i divadelní představení.

Patří mu veliký dík za obětavou práci, kterou dělal zdarma a my v jeho práci pokračujeme tak, jak to dělal on.
Šmolíková Bohumila

předsedkyně Krajské rady ČR-PS Plzeň