Informovaností seniorů proti klamavým praktikám prodejců

Ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů uspořádala krajská rada seniorů Zlínského kraje besedu s všedním názvem „Rady pro spotřebitele“. Na půdě Krajské rady seniorů se ale 28. listopadu 2016 hovořilo o živých a aktuálních tématech, jakými jsou třeba mimosoudní urovnání spotřebitelských sporů, postup při reklamaci zboží nebo služeb, kde hledat pomoc při řešení spotřebitelských sporů či stížností. Senior, který se chce účinně bránit nekalým praktikám, se má kde poučit. Spolupořádající Sdružení českých spotřebitelů nabízí řadu manuálů, publikací a postupů jak čelit starým i novým trikům „šmejdů“. V živé besedě odpovídali zástupci Sdružení kvalifikovaně a srozumitelně na dotazy jak nespadnout do dluhové pasti, jak postupovat proti vnucování výhodných energií nebo jak se vyznat ve značkách a informacích na potravinách. Rádi bychom proto takovou besedu opakovali. Vedení KRS Zlínského kraje se dohodlo se Sdružením českých spotřebitelů na zřízení regionálního kontaktního místa zde ve Zlíně a další spolupráci.