SLOVO PŘEDSEDY RS ČR K SENÁTNÍM A KRAJSKÝM VOLBÁM 2016

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

dle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016 jsou na 7. a 8. říjen 2016 svolány krajské a senátní volby. Volby rozhodnou o dostupnosti a kvalitě lékařské péče v krajích, o další výstavbě domovů pro seniory, kterých je stále nedostatek, o koncepci a podpoře nezbytného rozvoje terénních sociálních služeb nejen ve městech ale i v obcích a v neposlední řadě také o rozsahu regionální dopravy a její vstřícnosti k seniorské populaci. Na úrovni státu pak říjnové volby rozhodnou o vztahu politiků k seniorským potřebám v první komoře Parlamentu České republiky.

Obdobně jako v letech předchozích také letos pořádáme osvědčené předvolební krajské kulaté stoly. Umožňujeme tím kandidátům na krajské zastupitele a na Senátory představit svoje projekty ke zvýšení kvality života seniorské populace a seniorům zaujmout stanovisko a prodiskutovat s politiky svoji perspektivu Volebními tématy Rady seniorů ČR na krajské úrovni jsou:

  1. Podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji,

  2. Podpora a spolupráce krajských samospráv s krajskými radami seniorů,

  3. Regionální doprava osob 70+ zdarma a

  4. Podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám a seniorské kultuře.

Na celostátní úrovni volebními tématy Rady seniorů ČR jsou :

  1. Nové, tj. dokonalejší, spravedlivější a progresivnější schéma valorizace důchodů,

  2. Valorizace důchodů 2017,

  3. Zákon o seniorech a

  4. Zákon o sociálním bydlení a jeho vztah k seniorské populaci.

Kromě Karlovarského se předvolební krajské kulaté stoly se seniorskou tématikou uskuteční ve všech krajích. Předpokládáme účast špičkových politiků, průběh a diskuse jsou vždy velmi zajímavé. Přijdite a využijte možnost osobní spoluúčasti na utváření budoucnosti své a svých blízkých. Všichni jste srdečně zváni, místa a termíny uveřejňujeme.

Dle rozhodnutí 2. sjezdu Rady seniorů ČR vstupujeme do krajských a senátních voleb aktivně. Jde o otevírání seniorských témat v  orgánech přímo vedoucími představiteli seniorského hnutí. Do krajských voleb vyslala Rada seniorů ČR 8 kandidátů, z  toho přímo tři předsedy krajských rad seniorů. Dovoluji si Vám představit paní Milenu Hesovou předsedkyni krajské rady seniorů Olomouckého kraje, která kandiduje na kandidátce Volba 0K, občané pro Olomoucký kraj. Dále pana JUDr.Bohumila Bezemka, předsedu krajské rady seniorů Jihočeského kraje, který kandiduje na kandidátce ČSSD a také pana Aloise Malého, předsedu krajské rady seniorů Ústeckého kraje, který kandiduje na kandidátce Severočeši.cz. Podporovaným kandidátem Rady seniorů ČR do Senátu je Ing. Zdeněk Škromach, který s  námi aktivně spolupracuje již 11 let, má významný podíl na tvorbě naší legislativy, na mezinárodních odborných konferencích, které každoročně pořádáme a v neposlední řadě také na průběhu sjezdů Rady seniorů ČR.

Vážené seniorsky, vážení seniořivyzývám každého z 2 460 000 příjemců starobních penzí v České republice k osobní a odpovědné účasti na říjnových volbách. Sledujte důsledně politické strany a politické hnutí jak ve svých volebních programech podporují vyhlášená volební témata Rady seniorů ČR. Podpořte prosím naše kandidáty, jde o zkušené a odpovědné osoby, které pro seniorskou populaci mnoho vykonaly. Přeji všem pevné zdraví, úctu a důstojný život. A nezapomeňte, že při volbách zastupitelských sborů ovlivníte svoji budoucnost.

 S úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR

PŘEDVOLEBNÍ KULATÉ STOLY S POLITIKY

Olomoucký kraj - 8.9. 10.00, kongresový sál KÚ, Jeremenkova 40a, Olomouc
Středočeský kraj - 19.9. 15.00, Dům techniky, Cyrila Boudy 1444, Kladno
Plzeňský kraj - 20.9. 10.00, zasedací síň zastupitelstva KÚ, Kroupova 18, Plzeň
Jihomoravský kraj – 20.09. 16:30, velký Zastupitelský sál Jihomoravského Krajského úřadu, Žerotínova 4, Brno Králové
Pardubický kraj - 21.9. 14.00, zasedací síň zastupitelstva kraje, Komenského nám. 125, Pardubice
Královéhradecký kraj - 22.9. 10.00, zasedací místnost Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Jihočeský kraj - 23.9. 10.00, velká zasedací síň Krajského úřadu, U zimního stadionu 1952/2 České Budějovice
Kraj Vysočina –  27.9. 9.00, Klub seniorů, Okružní 13, Jihlava
Zlínský kraj - 27.9. 14.00, velká zasedací síň Městského úřadu, nám. Míru 12, Zlín
Moravskoslezský kraj – V Moravskoslezském kraji se předvolební kulaté stoly uskuteční ve všech okresech kraje, a to ve městech Rýmařov, Frýdlant nad  Ostravicí, Havířov, Bílovec, Opava a Ostrava. Informace o místech konání a  přesných termínech budou vyvěšeny na webových stránkách krajské Rady, RS ČR  a též je budete moci získat od informační služby KRS MSK na čísle 721 515 012