Nové vedení Středočeského kraje

Dne 12.9.2016 se uskutečnily  volby předsednictva Krajské rady seniorů SK na další čtyřleté období.
Volby proběhly za stoprocentní účasti zástupců všech členských organizací a členská základna KRS SK byla rozšířena o další  dvě organizace – ČsOL a Klub Důchodců Kutná Hora, které byly konferencí přijaty.

Volební konference se zúčastnil i hejtman Petera a předseda RS ČR Dr.Z.Pernes. V tajném hlasování byli zvoleni do předsednictva tito delegáti: Jana Kachlíková (Poldi), Hana Jedličková (ČSŽ), Josef Hák (OSŽ), Hana Němcová (SDČR) a Miloslav Vajs (SDČR). Poslední jmenovaný pak byl 26 hlasy z 28 hlasujících zvolen předsedou KRS SK.
Byla zvolena rovněž KRK ve složení Jana Kalušová, Iva Rysová a Pavla Zajicová, která byla následně zvolena předsedkyní komise.