Kulatý stůl v Plzni – krajské volby 2016

Setkání seniorů s kandidáty jednotlivých stran pro krajské volby v roce 2016 organizovala Rada seniorů Plzeňského kraje a proběhlo v zastupitelském sále Krajského úřady dne 20.9.2016.

Pozvání Rady seniorů Plzeňského kraje přijali představitelé následujících stran – TOP 09, ODS, ANO, ČSSD, Koalice pro Plzeňský kraj a KSČM. Jednání zahájil současný hejtman kraje V. Šlajs, kterého v následujícím průběhu zastupoval radní Zd. Honz. Účastníky přivítal předseda Rady seniorů PK Leoš. Jochec a moderování se ujal předseda Rady seniorů ČR Zd. Pernes, který i komentoval současnou situaci při jednání s představiteli vlády zejména v otázce penzí.

Kandidáti stručně představili náměty či programy svých stran, které se netýkaly jen krajské, ale i celostátní úrovně. Následná diskuse se týkala především problémů starší generace a podstatná pozornost byla věnována rozdílům mezi městy a venkovem – doprava, služby, pracovní příležitosti. Pozornost vzbudil názor, resp. kritika valorizace důchodů ze strany TOP 09 s tím, že je třeba zvyšovat pouze důchody nejnižší, což je zásadní změna, protože malá důchodová reforma ministra Drábka (TOP 09), kdy naopak byla zvyšována zásluhovost a při výpočtu důchodu byly zvýšeny důchody osobám s vysokými příjmy a se středními příjmy byly sníženy. Kandidát za ANO zdůraznil, že kraj je třeba řídit jako firmu a získat tak více prostředků, ale na diskusi o demokratickém řízení firmy a nakládání vlastníků s financemi nedošlo. Mezi diskutujícími zavládla v podstatě shoda v otázce zlepšení péče o seniory vyššího věku či se zdravotními problémy, stejně tak v otázce limitů a systému vzdělávání lékařů i sester. Rovněž bylo poukázáno na nepříznivý demografický vývoj v ČR.