Den zdraví

Svaz diabetiků ÚO České Budějovice pořádal 27.9.2016 ve spolupráci s Krajskou radou seniorů a pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské a primátora Ing. Jiřího Svobody v DK Metropol akci s názvem Den zdraví.

Pan primátor byl přítomen zahájení. Ocenil možnosti měření glykemie, TK, cholesterolu a BMI. Se zájmem si prohlédl připravený seznam odborných přednášek a nabídky vystavovatelů, které byly zaměřeny hlavně na výrobky zdravé výživy, potravinové doplňky a bylinky. Nedílnou součástí nabídky tvořila i zdravotní obuv, ponožky a bio čistící prostředky. Nechyběla nabídka bezpečnostních zámků a mobilních telefonů vhodných pro seniory. S velkým zájmem se setkalo bezplatné měření glykemie a krevního tlaku.Této možnosti využilo 160 návštěvníků. Nebývalý zájem byl i o měření cholesterolu a BMI, které prováděly studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Zajímavé a poučné byly i přednášky. MUDr. Ludmila Satranová informovala přítomné o nebezpečí pneumokokové infekce a možnostech předcházení tomuto onemocnění očkováním. Pan Václav Kovář se věnoval problému seniorů v silniční dopravě. Ing. Libuše Oulehlová seznámila posluchače s nástrahami na předváděcích akcích a nakupování po telefonu. Mgr. Lenka Šedová pohovořila o problémech diabetu a zdravém životním stylu.

Přítomní zástupci Krajské rady seniorů pak podávali informace o získání Senior pasů a možnostech jejich využití.

V rámci přednášek se uskutečnil i vědomostní test, který obsahoval převážně otázky z oblasti diabetu a zdravé výživy. Předsedkyně Svazu diabetiků, paní Anita Benčíková, zhodnotila vědomosti přítomných jako velmi dobré. Tři vyhodnocení pak obdrželi věcné dary věnované VZP a Svazem diabetiků.