V rámci vzdělávacího projektu připravuje Rada seniorů Zlínského kraje řadu zdravotnických přednášek. Jednou z nejúspěšnějších byla přednáška prof. MUDr. Pavla Kalvacha, CSc. na stále aktuální téma mozkových cévních příhod - onemocnění, která přispívají k nejvyššímu podílu nemocí oběhové soustavy na počtu úmrtí v ČR. Konala se 22. září 2016 ve Zlíně. Více než 80 účastníků z celého kraje mělo příležitost seznámit se s nejnovějšími poznatky a metodami v prevenci, léčení a uplatňování nových metod při následném doléčování cévních onemocnění mozku. Přítomní senioři ocenili nejenom odbornou stránku, ale i poutavý přednes profesora Kalvacha a širokou diskusi k problematice.