Archiv pro Září 8th, 2016

  • <strong>Vážené seniorky, vážení senioři,</strong>
dle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016 jsou na 7. a 8. říjen 2016 svolány krajské a senátní volby. Volby rozhodnou o dostupnosti a kvalitě lékařské péče v krajích, o další výstavbě domovů pro seniory, kterých je stále nedostatek, o koncepci a podpoře nezbytného rozvoje terénních sociálních služeb nejen ve městech ale i v obcích a v neposlední řadě také o rozsahu regionální dopravy a její vstřícnosti k seniorské populaci. Na úrovni státu pak říjnové volby rozhodnou o vztahu politiků k seniorským potřebám v první komoře Parlamentu České republiky.
Obdobně jako v letech předchozích také letos pořádáme osvědčené předvolební krajské kulaté stoly. Umožňujeme tím kandidátům na krajské zastupitele a na Senátory představit svoje projekty ke zvýšení kvality života seniorské populace a seniorům zaujmout stanovisko a prodiskutovat s politiky svoji perspektivu Volebními tématy Rady seniorů ČR na krajské úrovni jsou:

<strong>Podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji,</strong>
<strong>Podpora a spolupráce krajských samospráv s krajskými radami seniorů,</strong>
<strong>Regionální doprava osob 70+ zdarma a </strong>
<strong>Podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám a seniorské kultuře.</strong>

Na celostátní úrovni volebními tématy Rady seniorů ČR jsou :

<strong>Nové, tj. dokonalejší, spravedlivější a progresivnější schéma valorizace důchodů,</strong>
<strong>Valorizace důchodů 2017,</strong>
<strong>Zákon o seniorech a</strong>
<strong>Zákon o sociálním bydlení a jeho vztah k seniorské populaci.</strong>
[pokračování kliknutím na nadpis]

    SLOVO PŘEDSEDY RS ČR K SENÁTNÍM A KRAJSKÝM VOLBÁM 2016

    Vážené seniorky, vážení senioři, dle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016 jsou na 7. a 8. říjen 2016 svolány krajské a senátní volby. Volby rozhodnou o dostupnosti a kvalitě lékařské péče v krajích, o další výstavbě domovů pro seniory, kterých je stále nedostatek, o koncepci a podpoře nezbytného rozvoje terénních sociálních služeb nejen ve městech ale i v obcích a v neposlední řadě také o rozsahu regionální dopravy a její vstřícnosti k seniorské populaci. Na úrovni státu pak říjnové volby rozhodnou o vztahu politiků k seniorským potřebám v první komoře Parlamentu České republiky. Obdobně jako v letech předchozích také letos pořádáme osvědčené předvolební krajské kulaté stoly. Umožňujeme tím kandidátům na krajské zastupitele a na Senátory představit svoje projekty ke zvýšení kvality života seniorské populace a seniorům zaujmout stanovisko a prodiskutovat s politiky svoji perspektivu Volebními tématy Rady seniorů ČR na krajské úrovni jsou: Podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji, Podpora a spolupráce krajských samospráv s krajskými radami seniorů, Regionální doprava osob 70+ zdarma a Podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám a seniorské kultuře. Na celostátní úrovni volebními tématy Rady seniorů ČR jsou : Nové, tj. dokonalejší, spravedlivější a progresivnější schéma valorizace důchodů, Valorizace důchodů 2017, Zákon o seniorech a Zákon o sociálním bydlení a jeho vztah k seniorské populaci. [pokračování kliknutím na nadpis]

    Pokračovat ve čtení článku