VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ v Jihočeském kraji

Štafetu v organizování výměny zkušeností z práce rad seniorů v Jihočeském kraji převzalo po předchozích dvou setkáních ve Vimperku a v Českých Budějovicích město Strakonice. Místostarostka města Helena Brejchová se tohoto úkolu zhostila se svými spolupracovníky na velmi dobré úrovni. Její tým tvořily skupina členek městské rady seniorů, vedoucí odboru školství a cestovního ruchu Libuše Řeřábková a pracovnice Infocentra pro seniory Šárka Kuřinová.

Celkem 19 účastníků setkání, které se uskutečnilo 12. listopadu, zastupovalo jak vedení města Strakonice, tak i krajskou radu seniorů a dalších 8 městských seniorských orgánů z různých míst kraje. Po úvodním vystoupení místostarostky Heleny Brejchové, která setkání též moderovala, seznámila Šárka Kuřinová přítomné účastníky s aktivitami, které jsou ve městě Strakonice pro seniory zajišťovány. Na její podnětné vystoupení provázené využitím audiovizuální techniky navázala diskuse, ve které se zapojili všichni účastníci setkání.

Výměna zkušeností byla svým obsahem zajímavá a inspirující. Proto vznikl též mimo jiné požadavek na zprostředkování vzájemných kontaktů, aby si mohly rady seniorů vzájemně vyměňovat informace o svých zkušenostech a příkladech aktivit, které mohou činnost rad obohatit. Tohoto úkolu se zhostí krajská rada. Ta může v této oblasti mnohé zajistit již na konferenci organizací sdružených v krajské radě, která se uskuteční letos 2. prosince.